Mesleki çalışmalarda hafta sınırlaması kaldırılmalı

2006 yılına kadar ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin mesleki çalışmalar süresince almış oldukları ek derslere ilişkin bir sınırlama yokken 16.12.2006 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar?ın 6?ncı maddesindeki ? Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.? hükmüyle ek ders ödemelerine iki hafta sınırlama getirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2007/19 sayılı genelgesinde de benzer açıklama yapmıştır.

2009-2010 Öğretim yılı Eylül ayında yapılacak olan mesleki çalışma döneminde de öğretmenlerimizin 15,16,17,18,23 Eylül tarihlerinde ek ders almaları mümkün görünmemektedir. Bu nedenle İlköğretim Genel Müdürlüğü mesleki çalışmalara sınırlama getirmiş, 13 Ağustos 2009 tarihli, 13777 sayılı yazılarıyla mesleki çalışmaların 1-14 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.

Meslekle ilgili çalışmalara iki hafta sınır konulması ve iki hafta ek ders ödenmesi yasal mıdır?
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu?nun 43?üncü maddesinde; ?İlköğretim okullarının yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer. Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.? hükmü yer almaktadır.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği?nin 98?inci maddesinde ise meslekî çalışmaların derslerin kesiminden Temmuz ayının ilk iş gününe, Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar yapılacağı hükmü vardır.

Görüldüğü üzere ilköğretim okullarında iki aylık yaz tatilinin dışında kalan zamanda meslekle ilgili çalışmaların yapılması gereklidir. Bu nedenle mesleki çalışmalara iki hafta sınır konulması yasa ve yönetmeliğe aykırıdır.

Durum böyleyken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar?da meslekle ilgili çalışmalarda iki haftayı geçmemek üzere ek ders ödenmesine ilişkin sınırlama konulması nedeniyle İlköğretim Genel Müdürlüğü mesleki çalışmaları iki hafta ile sınırlamak zorunda kalmıştır.

Mesleki çalışmaların sadece iki haftasına ek ders ödenmesinin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Bakanlığımıza bağlı öğretmenlerin ders saatlerine ilişkin yasa 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun?dur. Bu kanunda öğretmenlerin mesleki çalışmalarda sadece iki hafta ek ders almalarına ilişkin hiçbir hüküm yoktur. 2006 yılında bu Kanunda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikte de öğretmenlerin iki haftadan fazla süre ek ders almalarına engel teşkil edecek bir madde konulmamıştır. Kanunda böyle bir sınırlama olmadığı halde Esaslarda iki hafta sınırlama getirilmesi hukuki değildir.

Mevzuat bütünlüğü dikkate alındığında mesleki çalışmaların 1 Eylülden derslerin başladığı tarihe kadar yapılması ve tamamında ek ders ücreti ödenmesi gereklidir. 29/03/2009 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimi nedeniyle 30/03/2009 tarihinde idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyenlerin, 30/03/2009 tarihindeki aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi ile hazırlık ve planlama görevi karşılığı ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılması hakkında aynı gün Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır. Benzer şekilde mesleki çalışmalara ödenecek ek dersin 2 hafta ile sınırlandırılmasının kaldırılmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılması yararlı olacaktır. Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarını destekliyoruz.

Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir