Meslek Seçme Sorununu Kendiliğinden Çözümlenebilecek Sorun Değildir

Meslek; ?Bir kişinin hayatını kazanmak, geçimini sağlanmak için yaptığı iş? olarak tanımlanıyorsa da, sadece para kazanmak için yapılan devamlı bir iş değildir! Meslek, ?Belli bir formasyonu gerektiren, bilgi, beceri, ustalık, sevgi ve ilgi isteyen sürekli (hayat boyu) bir iştir!?

 

Meslek seçimi, bireyin hayatında verdiği en önemli kararlardan biridir, çünkü bireyin hayatının büyük bir bölümü mesleki etkinlikleri içermektedir. Meslek, sadece bir para kazanma, hayatı idame  değil, belki bunlardan da önemlisi bireyin kendini ifade etme, kendini kabul ve gerçekleştirme yoludur.

 

Meslek seçimi  ;bireyin gelir düzeyi ve yaşama standardını  ,çevresini ve sosyal ilişkilerini,sürekli etkileşimde bulunacağı  kişileri ,eş seçimini ,statüsünü prestijini vb hayata dair doyum ve doyumsuzlukları hayal kırıklıklarını ve önemlisi  hayatta mutsuz ya da mutlu olacağını belirleyecek.

 

 Birey meslek seçmekle hayatının büyük bir kısmına direk ve ya dolaylı olarak da olsa bir yön vermektedir.

  

Günümüzde bazı şartlar insanların kafasında belli düşünce kalıpları oluşturmuştur. Bunlardan biri de ?en iyi meslek? başka bir ifade ile ?meslek kertmesi ?düşünce kalıbıdır Meslek seçimin de çocuğa en büyük etkiyi çevresi ve etkileşiminin sürekli olduğu aile yapmaktadır.

 

Çocuk, cevre ile anne-babanın etkisi ve ile yapabileceği ve sevdiği meslek ten uzak kalıp anne ve babada ve cevrede kalıplaşmış olan düşüncelere ile kendi kişiliğine uygun ve kendisini gerçekleştire bileceği mesleklerden koparak anne ve babanın ve çevrenin kalıplaştırdığı mesleklere yönelmekte buna bağlı olarak ta ve mutsuz kendini gerçeklikleştiremeyen ilerleyen yıllarda kendi mesleğini yapmayan yada yaptığı mesleği sevmeyen bireyler ortaya çıkmaktadır.

 


Eşler anne- baba olduktan sonra daha hemen sonra kendini daha ifade edemeyen çocukları için meslek yakıştırmalarına başlar hatta anne ve baba arasında yer yer tartışmalara sebep olur. Benim oğlum yada benim kızım diye başlayan cümlelerin ardına doktor olacak, mühendis olacak gibi meslek kertmeleri yapılır.  Çocukların yaşları ilerledikçe okul cağına doğru ve cağında  akraba ve çevresinin işkence maruz bırakır gibi karşılaşma ihtimali en yüksek sorulardan biride büyüyünce ne olacaksın soru yer almakta dır ? Sorudaki büyüyünce kelimesinden anlaşılacağı üzere çocuğun bu soruyu cevaplayacak olgunluğa ermediğini açıkça gösteriyor.

Burada şu unutulmamalı yetişme çağındaki bir çocuk, kendini tanıyana kadar çocuğa, mesleki kalıplar oluşturarak ve bir düşünceyi savunarak,  sözlü bile olsa meslek seçimi yaptırılması ilerde hatalar oluşturabilecek bir davranış biçimidir.

Aile baskısının egemen olduğu hallerde ve mesleğin babadan oğla geçmesi şeklindeki geleneğin sürdürüldüğü ailelerde, gence, baba mesleğini sürdürmesi için baskı yapıldığı görülmektedir.

Bazı aileler, kendi çocukluk veya gençliklerinde yapamadıklarını, çocuklarının yaşamında gerçekleştirmeye çalışırlar.

Bunun yanı sıra bazı ailelerde görülen hatalı davranış örneği de meslek seçimi konusunda çocuklarını  desteksiz ve yardımsız bırakılmalarıdır.Bu konuda aileler meslek seçimine karışmayarak ve  ilgisiz kalarak demokratik  davrandıklarını ve sorumluluktan kurtulduklarını zannetmektedirler.

Meslek Seçme Sorununu Kendiliğinden Çözümlenebilecek Sorun Değildir. Kendi arzu ve özlemlerine ters düşse de, çocuğunun seçimini onaylayan ve ona destek olan ailelere ihtiyaç vardır.

 

Tabiî ki anne ve babaların deneyimi bir genç ve çocuktan daha fazladır Anne ve babalar bu deneyimle kazandıkları bilgileri  çocuklara ve gençlere mesleki bilgilendirmeler ve rehberlik yapma şeklinde  aktarmalılar

 

Gencin kendi ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda seçim yapmasına izin verilmelidir. Anne baba olarak yapılacak en büyük destek ilgi ve yeteneklerini, tanımasında ona yardımcı olmaktır .

 

·         Çocuğunuz hangi konulara ilgi duyuyor?

·         Hangi alanlarda ve işlerde yetenekli olduğunu düşünüyorsunuz?

·         Kişilik özelliklerini biliyor musunuz? (Örneğin sosyal ilişkilere gereksinimi olan bir kişi bu özelliğini çok fazla kullanamayacağı bir meslek seçerse mutsuz olabilir )

·         Yaşamdan beklentileri neler?

·         Hayatta  en çok nelere öncelik ve önem veriyor?

·         Fiziksel özellikleri seçmeyi düşündüğü meslek için bir engel oluşturuyor mu ? (Örneğin öğretmenlik eğitim almak isteyen bireyin kekemelik gibi kusuru olmaması gerekir.)vb. sorular üzerinde düşünmesini sağlayabilirsiniz

 

En İyi Meslek Yoktur. Bireyin Yapabildiği Meslek En İyi Meslektir.

 

Şenol YİĞİT-PSİKOLOJİK DANIŞMANI

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir