Memurun borcu kronikleşiyor

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi ülke genelinde, 81 ilde, toplam 2444 kamu görevlisi üzerinde 15-31 Ocak 2009 tarihleri arasında ?Yaşanan Ekonomik Sıkıntıların Memurlara Yansıması?nı ortaya koymak amacıyla bir anket çalışması yaptı. Her ilde ankete katılacak kamu görevlisi sayısı, o ilde bulunan kamu görevlisi sayısına orantılı olarak belirlenmiştir. Buna göre, her ilden ankete katılan kamu görevlilerinin anket sonuçlarına etkisi eşit hale getirildi.

Anketin amacı, kamu görevlilerinin gelir ve gider dengelerini ortaya çıkarmak, sosyal ve ekonomik durumlarını öğrenmek, yaşanan kriz hakkındaki görüşlerini ve kriz karşısındaki tutumlarını ortaya koymaktır.

Bu amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilen anketten aşağıdaki çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır.

Memurun yüzde 83?ü sürekli borç ödüyor.

Ankete katılan kamu görevlilerinin yüzde 83?ü düzenli borç ödemek zorunda olduğunu belirtti. ?Sürekli borcum yok? diyen memurların oranı %17?de kaldı.

Memurun borcu kronikleşiyor.

Son 6 yılda düzenli olarak borç ödemek zorunda kalan memur sayısında %53 oranında artış görüldü. Memur son iki yıl içinde daha fazla borçlandı.

Düzenli olarak borç ödeyen memurların %21?i ?yalnızca kredi kartı borcum var? derken; %31?i banka kredisi borcu ödüyor. Borçlu memurların yarısı hem kredi kartı, hem de banka kredisi için borç ödemek zorunda. Hem kredi kartı hem de banka kredisi borcu ödemek zorunda olan memurların oranı %48 olarak belirlendi.

Memurun hesabı tutmuyor.

Ankete göre, kamu görevlilerinin %43?ü 1000-1250 TL arasında maaş alıyor. Ancak aylık zorunlu harcamaları 1250 TL?nin üstünde olanların oranı %70. Buna göre memurların gelirleri giderlerini karşılamaktan uzak kalıyor.

Aldığı maaşın zorunlu harcamalarına yetmediğini düşünen memurların oranı %35 iken, maaşıyla yalnızca zorunlu harcamalarını karşılayabilenlerin oranı %58. Maaşının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yettiğini belirtenler %3?te kaldı. Tasarruf yapabilecek derecede maaş alanlar ise toplam kamu görevlilerinin %4?ünü teşkil ediyor.

Memur maaşının büyük bölümü kiraya gidiyor.

Kirada oturan kamu görevlilerinin %15?i, maaşının yarısına yakınını kiraya veriyor. Kirada oturan memurların %36?sı ise kirası 300 TL?nin altındaki evlerde, elverişsiz şartlarda yaşıyor.

Geçinemeyen memurlar, kredi kartına yükleniyor ve köydeki yakınlarından yardım alıyor.

Maaşı harcamalarına yetmeyen kamu görevlilerinin %31?i kredi kartına borç yaparak ay sonunu getirdiğini belirtti. Memurların %11?i ise köydeki yakınlarından gelen kuru gıdalarla ayakta kalıyor.

Memurların %93?ü ekonomik krizin olumsuzluklarını hissettiğini belirtti.

Ankete katılan memurların %93?ü ekonomik krizden etkilendiğini düşünüyor. Kamu görevlilerinin %90?ı son bir yıl içinde alım güçlerinin azaldığını belirtirken, ?alım gücüm arttı? diyenlerin oranı %7?de kaldı. Son bir yıl içinde borçlarının arttığını söyleyen memurların oranı ise %29 oldu.

Kamu görevlileri ay sonunu getirebilmek için öncelikli olarak gıda, giyim ulaşım ve ısınma giderlerinden kısıyor.

Ankete katılan memurların %33?ü ekonomik krizin etkilerinden korunmak için giyim, ulaşım, telefon; %22?si ise zorunlu gıda harcamalarından kıstığını belirtti.

Memurlar, ekonomik krizle ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınmadığını düşünüyor.

Ankete katılan kamu görevlilerinin %64?ü ekonomik krizle ilgili olarak hiçbir tedbir alınmadığını düşünürken; ?Tedbirler alınıyor ancak yeterli değil? diyenlerin oranı %34; ?gerekli tüm tedbirler alınmıştır? diyenlerin oranı ise %2.

Ekonomik krizden çıkılması için ?yerli üretim desteklenmelidir? diyenlerin oranı %49 oldu. Kamu görevlilerinin %44?ü dar ve sabit gelirliler desteklenerek krizden çıkılabileceğini düşünüyor. Ekonomik krizde işverenlere destek verilmelidir diyenlerin oranı %5; IMF ile anlaşılmalıdır diyenlerin oranı ise %2?de kaldı.

Memur, gelecekten umudunu kesti.

Ankete katılan kamu görevlilerinin 78?i önümüzdeki dönemde alım gücünün daha da düşeceğini belirtti. Gelecekte alım gücünde değişiklik olmayacağını düşünenlerin oranı %19; daha iyi olacak diyenler ise yalnızca %3?te kaldı.

Kaynak:www.kamusen.org.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir