Lisede yıl sonu başarı puanı nasıl hesaplanır?

Bildiğiniz MEB 7 Eylül 2013 tarihinde liselerde sınıf geçme sistemini bir yönetmelik düzenlemesiyle değiştirdi. Bu yeni yönetmeliğe göre birçok şey değişiği gibi ders geçme sistemi de değişti.

Konumuz “Lisede yıl sonu başarı puanı nasıl hesaplanır” olduğu için sadece ilgili maddeleri ele alacağım. Sınıf Geçmeyle ilgili olarak geniş bilgi için sitemizde yayınlanan “Lisede sınıf geçme nasıl oluyor?” yazısını okuyabilirsiniz.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre (7 Eylül 2013);

Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı

MADDE 54- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Yılsonu başarı puanı

MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma

MADDE 56-    (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a)     İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b)     İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70

olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme

MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan

öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Kısaca “lisede yıl sonu başarı puanı nasıl hesaplanır?” sorusunun cevabı şöyle özetleyebiliriz.

Yıl sonu başarı ortalaması hesaplanırken;

Tüm derslerin (ayrı ayrı) birinci ve ikinci dönem aritmetik ortalaması alınır.

Sonra her dersin aritmetik ortalaması haftalık ders saatleri ile çarpılır. Her dersin ağırlıklı puanı bulunur.

Daha sonra tüm derslerin ağırlıklı puanları toplanır.

Ve çıkan toplam sayı(puan) haftalık ders saatleri toplamına bölünür. (rehberlik saati hariç) 

 

Lisede yıl sonu başarı puanı nasıl hesaplanır?” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir