Lise tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı – 2014

Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu yayımlandı.

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI KAPSAMINDA
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME
İŞLEMLERİNİN ESAS VE USULLERİ

Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak;
– Öğrenci, öğretmen, veli ve okul ilişkisini güçlendirmek,
– Başarı değerlendirmesini sürece yaymak,
– Öğretmen programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde  izlemek ve değerlendirmek,
– Eğitimde sınavların belirleyici rolünü düzenleyerek sınav kaygısını azaltmak,
– Öğrenci merkezli eğitimi, okul ortamını, öğretmeni ve müfredatı daha da önemli hale getirmek amaçlarıyla Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması şeklinde güncellenmiş ve güncellenen uygulamaya paralel olarak da yerleştirme işlemleri yeniden düzenlenmiştir.

2014-2015 eğitim öğretim yılı için yapılacak yerleştirme işlemleri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulamasında gerçekleştirilen değişim doğrultusunda;
– Yerleştirme işlemlerini Ortak Sınavları şekillendiren felsefe ve pedagojik ilkeler ile
uyumlu hale getirmek,
– Öğrencileri öğrenim görmek istedikleri okul türüne yerleştirmek,
– Beşerî ve ekonomik kaynaklar üzerindeki işlem maliyetini azaltarak yerleştirme
sürecini daha etkin kılmak,
– Yerleştirme işlemlerinin öğrenciler ve aileleri üzerinde oluşturduğu baskıyı azaltmak
amaçlarıyla güncellenmiştir.
Söz konusu güncelleme doğrultusunda Yerleştirme işlemleri için aşağıda yer alan iş ve
işlemler gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecektir.

1. OKUL TÜRÜ DÖNÜŞÜMLERİ
– Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulların Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürülmesi ile tüm okul türlerine Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) ile öğrenci yerleştirilecektir.

– Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ile güzel sanatlar liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı Anadolu liselerinde ve mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34’tür. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dâhil edilmeyecektir.

– Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulları tercih eden öğrenciler daha önceki yıllarda doğrudan alan tercihi yaparken, 2014 yılı itibariyle sadece okul tercihi yapacaktır. Öğrenci ortak uygulanan 9’uncu sınıfın ardından okul başarısı, yeteneği ve isteği dikkate alınarak 10’uncu sınıfta alanlara yerleştirilecektir.

– Anadolu Öğretmen Liseleri; Sosyal Bilimler, Fen ve Anadolu Liselerine dönüştürülecektir.

2. YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN İLANI
Tüm okul türlerine yerleştirme işlemleri, 6, 7 ve 8’inci sınıf yılsonu başarı puanları ile öğrencilerin 8’inci sınıfta girmiş oldukları yazılı sınavlarının bir tanesinin Bakanlık tarafından merkezi olarak yapılmasından ibaret olan Ortak Sınavlar puanlarının değerlendirmesi sonucu açıklanacak YEP ile gerçekleştirilecektir.

3. TERCİH DÖNEMİ
– Taban puan uygulaması olmadan 8’inci sınıfı başarı ile tamamlayan öğrencilerin tümü yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecektir.

– Tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak tercihleri içeren A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta alınacaktır. A grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içerebilen 15 adet tercih alınacaktır. Öğrencilerin A grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacaktır.

– Tercih listesi yerleştirme işlemleri için asıl olup, yerleştirme işlemlerinden sonra öğrencilerin durumlarına uygun okul nakil taleplerinde bulunmaları için bağlayıcı bir unsur olmayacaktır.

4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
– Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri taban puan uygulaması kaldırılarak “tüm öğrencilerin sahip olacağı” Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) ile tek seferde ve tek takvimle yapılacaktır.

– Yerleştirme işlemi yapılan tüm öğrencilerin kaydı e-okul sistemi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

– Yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlara ortaöğretim yönetmeliğinin nakil esasları doğrultusunda nakil yoluyla öğrenci kaydedilecektir.

– Özel okullar tam burslu olarak alacakları öğrencileri Türkiye çapında puan üstünlüğüne göre ilk %5’lik dilim içerisinden alacaklardır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye geneli ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il çapındaki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.

5. NAKİL İŞLEMLERİ
– Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve bu kılavuz esaslarına göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfına veya 9?uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin, açık kontenjan bulunan başka bir okula yerleştirmeye yönelik nakil talebinde bulunmaları hâlinde yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın, başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

– Yerleştirmeye yönelik nakil talepleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacaktır.

– 25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında (saat 17:00’ye kadar) nakil müracaatları alınacaktır. 29 Ağustos 2014 saat 19:00’da nakil yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

– Yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri benzer biçimde Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla devam edecektir.

– Yerleştirmeye yönelik nakil müracaatları haftalık olup, her bir periyot için nakil müracaatı ayrı ayrı yapılacaktır.

– Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla gerçekleştirilecek olan yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri, okulların ilan edilen boş kontenjanları için yapılacaktır. Nakil yerleştirme döneminde, başka bir resmî/özel okula nakil talebinde bulunan öğrencilerden boşalacak
kontenjanlar bir sonraki haftanın boş kontenjan listesinde yer alacaktır. Söz konusu işlemler sonucu nakil talebi gerçekleşenler ve boş kalan kontenjanlar e-okul sistemi üzerinden görülebilecektir.

– Ekim ayı itibariyle yapılacak nakillerde Eylül ayı sonuna kadar yapılan nakiller sonucu oluşan taban puan esas alınacaktır.

2014 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH İŞLEM
04 Temmuz 2014 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
07 Temmuz 2014 8’inci Sınıf Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı
31 Temmuz-08 Ağustos 2014 (Saat 17:00’ye kadar) Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Ağustos 2014 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt
15 Eylül 2014 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı

28-29-30 Temmuz 2014 Ramazan Bayramı

30 Ağustos 2014 Zafer Bayramı

 

[reklam]

 

2014 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME e-KILAVUZU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir