Lise rehber öğretmenin disiplin raporu yönlendirici oldu

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 1 temmuzda birçok değişiklikler yapıldı. Bunlardan biri rehberlik servisinin hazırladığı disiplin raporuyla ilgilidir. Yeni düzenlemeye göre ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrenci için disiplin cezaları takdir edilirken rehberlik servisinin veya Rehberlik ve Araştırma Merkezinin raporu ile okul yönetiminin kararına bağlı olarak rehabilite edici uygulamalara tabi tutulabilecektir.

7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan önceki yönetmelik maddeleri şöyle;

Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 168- (1) Disiplin cezaları takdir edilirken;
a) Öğrencinin 18 yaşına kadar çocuk olduğu,
b) Öğrencinin üstün yararı,
c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesi,
ç) Sınıf rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin görüşleri,
d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgiler,
e) Öğrencinin kişisel özellikleri ve psikolojik durumu,
f) Fiil ve davranışın hangi şartlar altında yapıldığı, öğrenciyi tahrik unsurlar,
g) Öğrencinin yaşı ve cinsiyeti,
ğ) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,
h) Öğrencinin daha önce ceza alıp almadığı,
hususları göz önünde bulundurulur.
(2) Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez.
(3) Öğrencinin daha önce ceza almamış olması, derslerinde başarılı olması ve
davranışlarının olumlu olması durumunda rehberlik servisinin görüşü de alınarak bir alt ceza
verilebilir.

Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar konusundaki bu 168 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.
“c) Gizlilik ilkesi,
ç) Sınıf rehber öğretmeni, gerektiğinde diğer öğretmenler ve öğrenci velisinin görüşleri,”
(4) Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrenciler, okul rehberlik servisinin veya Rehberlik ve Araştırma Merkezinin raporu ile okul yönetiminin kararına bağlı olarak rehabilite edici uygulamalara tabi tutulur.

 

Ayrıca disiplin raporunda istenen içerikte de değişiklik yapıldı.

7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan önceki yönetmelik maddeleri şöyle;

Kurula sevk

MADDE 192- (1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir.

Kurula sevk konusundaki bu 192 nci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin kişilik ve sosyal durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir. Okul müdürü raporun içeriğini dikkate alarak yönlendirmede bulunur ve gerekli gördüğünde raporun içeriği hakkında okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanını bilgilendirir.”

Özetle; önceki yönetmelikte rehberlik servisinden davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin rapor istenirken son yönetmelikle birlikte  öğrencinin kişilik ve sosyal durumuna ilişkin rapor istenmektedir. 

Bu değişikler ile ilgili görüşlerinizi ve ne anladığınızı yorumlar bölümünden yazmanız faydalı olacaktır.

https://www.aktuelpdr.net tarafından düzenlenen yazıyı kaynak göstererek sitenizde yayımlaya bilirsiniz.

[reklam]

Lise rehber öğretmenin disiplin raporu yönlendirici oldu” için bir yorum

  1. çok soyut bir değişiklik. psikolojik durumken kişilik ve sosyal durum olmuş. ki önceki daha mantıklıydı. “davranış yapıldığında psikolojik durum” mantıklı bir tamlama; o anki his ve düşüncelerini kapsayabiliyor. ama “davranış yapıldığında kişilik ve sosyal durum”? kişilik ve sosyal durum anlık değerlendirilebilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir