Lise öğrencilerine 4 dersten sınav hakkı

2011-2012 Eğitim-Öğretim ders kesimini takiben yapılan ortalama yükseltme sınavı ve sorumluluk sınavı sonrasında istenen başarıyı yakalayamayan öğrencilere en fazla 4 dersten sınava alınacaktır.

Sınava girilecek olan derslerin 13-24 Ağustos 2012 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından bir dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Lise öğrencilerin ortalama yükseltme ve sorumluluk sınav hakkı konusunda MEB genelgesinin imaj halindeki tam metni aşağıda verilmiştir.

Öğrencilerin bir hak kaybına uğramamaları için bu genelgeyi incelemeleri ve okullarından gerekli bilgileri almalarını hatırlatmak istiyoruz.

https://www.aktuelpdr.net olarak diyoruz ki, lise öğrencilerine verilen sınav hakkı en iyi şekilde değerlendirilerek bir üst sınıfa geçmeleri için şimdiden hazırlanmaları faydalı olacaktır. (2012 öğrencilere ek sınav hakkı)

Başarılar

[reklam]

 

Metin olarak:

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.OGM.0.04.00.00.010.06.00/ 20078 08 /08/2012

Konu : Sınav

 

GENELGE 2012 / 34

 

 

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği.

 

İlgi Yönetmeliğin 41 inci maddesi gereğince; ortaöğretim kurumlarında ders kesimini takiben yapılan Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları tamamlanmıştır. Ancak yapılan değerlendirme sonuçlarına göre az da olsa bazı öğrencilerin sınavlarda istenilen başarıyı elde edemedikleri anlaşılmıştır.

Bu nedenle, 2011-2012 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlığımıza bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında;

1- Eylül ayında yapılacak olan sorumluluk sınavı döneminde; önceki yıllardan sorumlu olunan derslerin yanı sıra, ders kesiminde gerçekleştirilen ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle sınıf geçip geçmediklerine bakılmaksızın öğrencilerin bu öğretim yılında öğrenim gördükleri sınıfta başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava alınmaları,

2- Sınava girilecek derslerin 13-24 Ağustos 2012 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilmesi,

3- Sınav programının sınav döneminin başlangıcından önce ilan edilmesi,

4- Sınavların ilgi Yönetmelik gereği Eylül ayının ilk haftasında yapılacak olan sorumluluk sınavı döneminde yapılması,

5- İhtiyaç duyulması halinde sınavların Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılması, bu sürenin de yetersiz olduğu durumlarda Eylül ayının ilk haftasını takip eden haftanın da sınavlar için kullanılması ancak, bir öğrencinin aynı günde gireceği sınav sayısının 3’ü geçmemesi,

6- İkinci defa sınıf tekrarı durumuna düşmesi sebebiyle, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ders kesimi veya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle okulla ilişiği kesilen öğrencilerden; bu Genelge kapsamında yapılacak sınavdan yararlanmak isteyenlerin bulunması halinde başvuru tarihlerinde tekrar eski okullarına kayıtlarının yapılarak, sınava girecekleri derslere ait müracaatların alınması,

7- Sınav takvimi hazırlanırken; 2012-ÖSYS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve bu Genelge kapsamında sınava girecek öğrencilerin durumlarının öncelikle dikkate alınması,

8- Sınavların yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için okul müdürlüklerince öğretmenlere gerekli duyurunun yapılması,

9- Konuyla ilgili valiliklerce her türlü tedbirin alınması hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ömer DİNÇER
Bakan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir