Kurum içi ve kurumlar arası geçici görevlendirmelerde süre en fazla ne kadar olabilir?

Bilindiği üzere, iki tür görevlendirme bulunmaktadır.

1- KURUMLAR ARASI GÖREVLENDİRME

Kurumlar arası görevlendirme, bir memurun başka bir kurumda görevlendirmesi şeklindedir. Bunun dayanağı, 657 sayılı Kanunun ek 8. maddesidir. Bu maddeye göre geçici görevlendirme yapılabilmesi için memurun rızası olmalı ve bu halde süre, 1 yılda 6 ayı geçememektedir.

Ancak ilgili maddenin son fıkrası gereğince Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak, memurun rızası olmadan da geçici görevlendirme yapılması mümkündür.

2- KURUMİÇİ GÖREVLENDİRME

Kurum içi görevlendirme, bir kamu kurumunun, personelinin A ilinden B iline görevlendirmesi veya A ilindeki bir ilçeden “başka yer” kavramı içine giren başka bir ilçeye görevlendirmesidir.

Kurumiçi görevlendirmelerin süresine dair tek düzenleme 2015 yılında çıkarılan bir Başbakanlık Genelgesidir. 2015/14 sayılı bu Genelge hala yürürlüktedir. Genelgenin ilgili hükmü şu şekildedir:

“Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olma durumu hariç, kamu görevlilerinin, bir yılda toplam 2 ayı geçmemesine özen gösterilecektir.”

Bu düzenlemeye göre, bir memurun eğer rızası yok ise, 1 yılda toplamda 2 aydan fazla geçici görevlendirilmemesi gerekmektedir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir