Kuran kurslarını ne kadar tanıyorsunuz?

Kuran kursları son günlerde yeniden gündeme geldi.Peki ne kadarımız bu kursları yakından tanıyor.Kuran kurslarının işleyişi, eğitim programı, denetlenmesi ne şekilde yürütülüyor? Bu konuda Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan CEYLAN açıklayıcı bilgi veren bir yazı yazdı. Doğan CEYLAN?ın kaleme aldığı yazı şu şekildedir:

CHP?nin Kur?an Kursu açılımı, Kur?an Kurslarını gündeme taşıdı. Ancak Kur?an Kursları konusunda kamuoyunun yeterli bilgiye sahip olmadığı açık. Bu nedenle Kur?an Kurslarına ilişkin açıklayıcı kısa bilgiler vermek istiyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bu kurslarda Kur?an-ı Kerim öğretiminin yanısıra İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlakı hakkında dersler verilir.

İki tür Kur?an Kursu vardır. Normal öğretim yapan Kur?an Kursları ve Yaz Kur?an Kursları.

Normal Öğretim Yapan Kur?an Kursları

Bu kurslara ilköğretim okulu mezunu olanlar devam edebilirler. Kurslarda eğitim-öğretim, Ekim ayının ilk haftasında başlar, Mayıs ayının son haftasında biter. Yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile birlikte girilir. Kurslarda haftada 24 saat zorunlu ders yapılır. Normal öğretimde dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili öğretimde ise dersler 40, teneffüsler 10 dakikadır.

Bu kurslarda kursiyerlere iki farklı eğitim program uygulanır. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma eğitimi ve Hafızlık eğitimi programları.

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma eğitiminde haftalık 18 saat Kur’an-ı Kerim, 1 saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlak dersi yapılır. Kurs bir öğretim yılı sürer.

Hafızlık eğitiminde ise 20 saat Kur’an-ı Kerim, 1 saat İtikat, 1 saat İbadet, 1 saat Siyer ve 1 saat Ahlak dersi yapılır. Hafızlığa ayrılacak öğrenciler sınavla seçilirler. Hafızlık programı iki, azami üç yıl sürer.

Kurs sonunda sözlü sınav yapılır. Yüzünden okuma programında başarılı olanlara Kur’an Kursu Bitirme Belgesi, Hafızlık programında başarılı olanlar Hafızlık Belgesi verilir.

Bu Kur?an Kurslarının bir kısmı yatılıdır. Kuran Kurslarında iş ve işlemler Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliği?ne göre yürütülür.

Yaz Kur?an Kursları

Yaz Kur?an Kursları, okulların tatil olduğu zamanlarda camiler ve müftülüklerce uygun görülecek diğer yerlerde açılır. Yaz Kur?an Kurslarına ilköğretimin 5 inci sınıfını tamamlayan ve daha üst sınıflardaki öğrenciler devam edebilir. Bu kurslarda; kursiyerlerin Kur’an-ı Kerim’i ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini geliştirebilmeleri amaçlanır. Bu kursların süresi iki ayı ve haftada beş günü aşamaz.

Bu kurslarda günde üç saat eğitim-öğretim yapılır. Bu sürenin iki saati Kur’an-ı Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersi için ayrılır.

Yaz kurslarına katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz ve kursiyerlere herhangi bir belge verilmez.

Bütün Kur?an Kursları devletin denetim ve gözetimi altındadır. Kurslar, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerince ve İlköğretim Müfettişlerince denetlenirler. Kur’an kurslarının İlköğretim Müfettişlerinin görev alanından çıkarılmasına yönelik bir yönetmelik değişikliği yapılmışsa da bu değişiklik yargı tarafından iptal edilmiştir. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı yeni yönetmelik değişikliği ile İlköğretim Müfettişlerinin denetim alanında sadece Yaz Kur’an Kurslarını saymıştır. Bu değişikliğin de Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması üzerine düzenleme ilk haline dönmüştür. Bütün Kur’an Kursları ilköğretim müfettişlerinin görev alanındadır.

Kur’an Kurslarının tamamına yakınında yıllarca bir öğrencinin, öğretici tarafından dinlenmesi şeklinde eğitim-öğretim yapılmıştır. Öğretici bir kursiyeri dinlerken diğer kursiyerler sıranın kendilerine gelmesini bekleyerek derslerine çalışmışlardır. Yani Kur’an Kurslarında öğretim yöntem ve tekniklerine uygun olarak dersler işlenmemiş, sadece kursiyerlerin kitaplardan öğrendikleri dinlenerek kontrol edilmiştir. İlköğretim Müfettişlerinin denetim alanına alınmasıyla bu kurslarda eğitim-öğretimin niteliği artmıştır. Yıllarca rahle ile eğitim yapılan kurslarda görevliler öğretmen rolü üstlenmiştir. Artık Kur’an Kursları’nın çoğunda öğretim programına uygun hazırlanmış öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarıyla bir okul gibi eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Doğan CEYLAN

Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

www.mufettisler.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir