Kimdir bu tekniği

NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI? Kimdir bu tekniği sınıfın sosyal yapısını tanıma amacıyla kullanılır. Bu teknik öğrencilerin, kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıkları konusunda bilgi verir.Öğretmen bu testle, öğrencilerin birbirlerine yönelik olumlu ve olumsuz algılamalarını ortaya çıkartarak, olumsuz algı ve tutumları ortadan kaldırmaya, olumlu algılamaları da pekiştirmeye yönelik rehberlik çalışmaları yapar.

KİMLERE, NASIL UYGULANIR? İlköğretim 4.5.6.7.8.sınıflar ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere uygulanabilir. Sınıf Rehber Öğretmeni testi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve testin uygulanmasını sağlar.

NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE YORUMLANIR? Sınıf listesinin ve soru numaralarının bulunduğu değerlendirme tablosuna, her öğrencinin adı hangi soruda kullanılmış ise tabloda o soru numarası bulunan kısma ( / ) işareti konulur.kendim diye işaretlediği özellikler için de ( + ) işareti konulur. Bu testle, öğrencilerin kişilik özellikleri, arkadaşlarının gözlemlerinden yararlanılarak belirlenir. Ancak, sınıfın çoğunluğu tarafından işaretlenen özelliklerin öğrenciyi tanımlayıcı olduğu söylenebilir, aksi halde birkaç kişinin işaretlediği tanımlamalar gerçeği yansıtmayabilir. Öğrencinin kendisi için işaretlediği özellikler ile arkadaşlarının işaretlemiş olduğu özellikler örtüşüyorsa, öğrencinin kendisini algılayış biçiminin gerçekçi olduğu düşünülür. Bu testin sonuçları ?Kime Göre Ben Neyim Testi? ile birlikte yorumlandığında daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir. Öğrencilerin belirlenen genel özelliklerine göre, belli konular belirlenerek, rehberlik faaliyetleri yapılabilir.

  Kimdir Bu Anketi (17,2 KiB, 12.354 hits)
Kimdir Bu Anketi

  Kimdir bu tekniği (99,0 KiB, 7.124 hits)
Kimdir bu tekniği (anketi) sınıf içindeki sosyal durumu analiz etmemize yarayan bir çalışmadır.

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir