Kaynaştırma Eğitim Kitapçığı

Özel eğitim uygulamaları, Bakanlığın yıllardır üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu, ancak bütün çabalarına rağmen çok ta başarılı olamadığı bir alandır.

Özel eğitim gerektiren öğrenciler genellikle öğretmenler tarafından sınıflarında istenmeyen çocuklardır. Diğer çocuklara ayrılacak zamanın bu çocuklarla meşgul olarak geçirileceği, dolayısıyla sınıf başarısının geride kalacağı kaygısını taşır öğretmenlerimiz?. Bu öğrenciler için özel program geliştirilmesi özel ölçme-değerlendirme çalışması yapılması da iş yükünü artırır öğretmenin.

Uygulamada da sıkıntılar yaşanır. Öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitsel tanılarında geç kalınır, sınıfta kalmaması gereken bu öğrencilere bazen sınıf tekrarı yaptırılır. Sınıflara dengeli dağıtılmaz. Bireyselleştirilmiş eğitim programları amacına uygun hazırlanmaz, kendi programlarına yönelik ölçme-değerlendirme yapılmaz, yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi hiç uygulanmaz, okul öncesi eğitim zorunlu olduğu halde, özel eğitim gerektiren çocuklar tespit edilerek anasınıflarına alınmaz? vs.

            Özel eğitim uygulamalarının istenen noktaya gelememesinin nedenlerinden birisi, özel eğitim uygulamalarının ilgililerce tam anlaşılamamasıdır. Örneğin bunca yıllık meslek hayatımda yarı zamanlı kaynaştırma eğitim uygulayan bir tek kuruma rastlamamışımdır. Ya öğrenciler bütün derslerden özel eğitim sınıflarında eğitim alırlar ya da kendi sınıflarında tam zamanlı kaynaştırma eğitimi alırlar. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Fizikî mekânları yeterli olan ve kaynaştırma eğitim-öğretim yapılan okullarda kaynak odasına yer verilir.”  hükmüne göre açılan bir tek kaynak oda görmemişimdir. (Özel eğitim hizmetleri Yönetmeliğinde “kaynak oda” değil “destek eğitim odası” olarak tanımlanmaktadır.)

            Bakanlık sorunları görmüş olacak ki kaynaştırma eğitimi konusunda son derece doyurucu bilgiler içeren bir kitapçık hazırlayarak yayımladı. Bu kitapçık Yönetici-Öğretmen-Aile Kılavuzu. Bu kitapçıkta özel eğitimin amaçları, ilkeleri, yararları,  kaynaştırma eğitimi gerektiren bireylerin özellikleri, kaynaştırma eğitimi uygulama biçimleri, yönetici ve öğretmenlerin sorumlulukları,  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve planı hazırlama gibi  uygulamaya dönük bilgiler ile aile eğitimi yer alıyor.

            Uzun zamandır Bakanlıktan böyle doyurucu bir çalışma görmemiştik. Her yööneticinin, her öğretmenin satır satır okuması gereken bir çalışma. Bu çalışmanın Bakanlığın bütün birimlerine örnek olmasını diliyor, başta Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere çalışmada emeği geçenlerin tamamını yürekten tebrik ediyorum.

Doğan CEYLAN

Müfettişler Derneği Başkanı

Sözkonusu kitapçık: http://orgm.meb.gov.tr/duyurular/kaynastirma.pdf

Kaynaştırma Eğitim Kitapçığı” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir