Kara Harp Okulu Başvuru Koşulları ve Sınav Bilgileri

1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.   Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak.

3.   Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış /çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

4.   TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

5.  2012 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,

6.  Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:

a.  11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)

b.  11058 Fen Lisesi

c.  11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)

ç.  11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)

d.  11066 Özel Fen Lisesi

e.  11025 Özel Lise

f.  11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise

g.  30028 Lise Programı

ğ.  30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)

h.  50027 Anadolu Öğretmen Lisesi

ı.   50019 Öğretmen Lisesi

i.  11122 Sosyal bilimler Lisesi (Sadece Kara Harp Okulu için)

Fen Bilimleri veya Türkçe-Matematik alanından mezun olmak,

7.     En fazla 20 yaşında olmak (1992 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),

8.     Haziran 2012 yılında mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2011 yılında mezun olmak,

9.     Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90?ını alanlar, 2’nci Seçim Aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.

10.   Harp Okulları Yönetmeliğinin 44?üncü maddesinde düzenlenmiş olan ?Harp Okulları Giriş Koşullarını? taşımak,

11.   Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

12.   Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

13.   Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

14.   Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15.   Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16.   Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.

17.   Kara Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

 

BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

 

1.     Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler 2012 yılı ÖSYS Aday Bilgi Formunun ?Askerî okullara girme isteği? alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki internet adresinden 02 Nisan-25 Mayıs 2011 (saat 17.00) tarihine kadar ön kayıt başvurusu yaparak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaklardır.

2.     Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak ?Seçim Aşamaları Çağrı Puanı? belirlenecektir.

3.     Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adaylar aşağıda belirtilen İnternet adresi vasıtasıyla kendilerine tahsis edilecek tarihte ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi, Mülakat) çağrılacaktır.

4.     Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2?nci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adayların, Bedeni Yeterlilik Sınavından alacakları puanının %15?i ile mülakat sınavından alacakları puanın % 15’i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin %70’ine ilave edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO?na girmeye hak kazanacaklardır.    ÖSYS-2012 Başvuru Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır. (Değerlendirme, asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi K.K.K.lığınca yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.)

5.     KHO?na öğrenci alımı hakkında daha detaylı bilgiler, 2012 Yılı KHO Başvuru Kılavuzunda açıklanacaktır. KHO Başvuru Kılavuzu?na Nisan-Mayıs aylarında internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İnternet adresi     :    http://www.tsk.tr

                                   http://www.kho.edu.tr

İletişim için          :    (0312) 417 51 90-96 (7 Hat)

                                   Dahili : 2111-2112-2113

 

KARA HARP OKULU

Kara Harp Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren bir askerî yükseköğretim kurumudur. 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulu; Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme ve Kamu Yönetimi programlarında 4 yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim veren, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına, erkek-bayan subay yetiştiren parasız yatılı bir eğitim kurumudur.

Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim ve öğretim) devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yukarıda belirtilen programlarda verilen lisans diploması ile birlikte Teğmen olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında kura ile atamaları yapılmaktadır.

Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânla birlikte yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma imkânı da sağlanmaktadır.

Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay ve bir lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir