İstismara Uğrayan Öğrencilere Yönelik Rehberlik Servisi Nasıl Yaklaşacak?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) rehberlik öğretmenlerinin görevleri, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin uygulama esasları, sık karşılaşılan konulara ilişkin bilgi ve uygulamayı kolaylaştıracak maksadıyla “Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Çalışma Kılavuzu” yayınlamıştı. Bu kılavuzda önemli başlıklarda biri de “Cinsel İstismara Uğrayan Öğrencilere Yönelik Hizmetler” dir.

Bu konuda birçok psikolojik danışman yol haritası belirlemede zorluk yaşıyordu. “Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Çalışma Kılavuzu” ile birlikte bu zorluğun bir netliğe kavuşacağını düşünüyorum.

Bu kılavuza göre Rehberlik Servisinden Cinsel İstismar Konusunda aşağıdaki adımları takip etmesi isteniyor.

1-) Cinsel istismar durumlarında çocuğun beyanının doğruluğu sorgulanmadan, beyanı esas kabul edilerek süreç yürütülür. Görüşme yapan kişi çocuğun anlatımı sırasında olaya ilişkin meraklı bir tutum içinde detayları öğrenmeye çalışmaz, hayret, üzüntü, öfke gibi duygusal tepkiler göstermez.

2-) Çocuğun beyanını tutanak altına alır.

3-) Türk Ceza Kanununun 279. maddesi gereğince bildirimler adli ve kolluk birimlerine ivedi bir şekilde yüz yüze ya da telefon yoluyla yapılır.

4-) Bildirim sürecinde ailenin onayı aranmaz.

5-) Bildirim sonrası süreçler hakkında çocuk bilgilendirilir.

6-) Tutanak, bildirim yapılan kuruma elden ulaştırılır.

7-) Çocuğun ve haberdar olan diğer kişilerin başkalarına anlatımı engellenerek konunun gizliliğine özen gösterilir.

8-) Okul yönetimi tarafından il/ilçe MEM’lere “GİZLİDİR” ibaresi kullanılarak bilgi yazısı elden ulaştırılır.

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir