İnternet Bağımlısı mısınız? Bağımlı olduğumuzun ölçüsü nedir?

İnternet, önemli bir iletişim ve bilgi paylaşım aracı olup, ev ve iş ortamında günlük yaşamımızı değiştiren birçok etkinliği içermektedir. İnternetin faydalarının yanında, herkesin kullanımına açık olmasından ortaya çıkan problemler de söz konusu olabilmektedir. Bunlardan bazıları; internet ortamında bilgi ayırımı, aşırı bilgi yüklemesi ve güvensiz bilgiye olanak vermesi vb. olarak sıralanabilir. Ayrıca yine internet üzerinden işlenen bilişim suçları ve internet bağımlılığı da internetin neden olduğu ciddi problemlerdendir. Bu problemlerden biri olan İnternet bağımlılığı genel olarak, internet başında uzun zaman geçirme ve interneti kullanmayı kontrol edememe şeklinde ifade edilebilir.

Özellikle ergen bireyler üzerinde etkisi olan internet bağımlılığı, birey üzerinde psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik olumsuzlukları beraberinde getirebilmektedir.

Madde bağımlılığıyla internet bağımlılığının temelinde yatan sebeplerin hemen hemen aynı olduğu söylenebilir. internet kullanımı bağımlılık aşamasına geldiğinde internet kullanmadığı zaman kişi sıkıntı, huzursuzluk ve aşırı istek duymaktadır. Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi internet bağımlısının sosyal yasamı da bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedir.

Her madde kullanımında bağımlılık oluşmadığı gibi her davranışa karşı da bağımlılık geliştirilmeye bilir. Ancak Depresyonda olmak, yalnızlık hissi, gerçek yaşamda sosyalleşe bilmekte sorun yaşamak yetersiz kontrol mekanizması da internet bağımlılığını tetikleyen güçlü nedenler olduğu söylenebilir.

Aşağıdaki 8 kriterden 5 tanesinin saptanması durumunda kişinin bağımlı olma riskinin yüksek olduğu söylenebilir:
1. İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş
2. İnternete bağlı kalma süresinde artışa ihtiyaç duyma
3. İnternet kullanımını azaltmaya yönelik başarısız girişimlerde bulunma
4. İnternet kullanımının azaltılması durumunda yoksunluk belirtileri (huzursuzluk, disfori vb.)
5. Zaman (günlük aktiviteleri) programlama ile ilgili sorunlar
6. Aşırı internet kullanımı nedeniyle çevre ile problemler (aile, okul, iş, arkadaşlar)
7. İnternette bağlı kalabilmek veya bağlanabilmek için dürüst olmayan girişimlerde bulunmak (yalan söylemek, hırsızlık yapmak)
8. İnternet’e bağlanılan süre içerisinde duygulanımda değişikliğin olması

İnternet bağımlılığının önlenmesi için şu maddelere dikkat edilmesi faydalı olabilmektedir;

 • Bireylerin internete bağlanma zamanları değiştirilmeli
 • İnternetin kullanım süreleri kayıt altına alınmalı
 • İnternetin günlük kullanım sürelerinde sınırlandırmalar getirilmeli
 • Spor aktivitelerine katılım sağlanmalı
 • İnternete bağlanma sırasında hissedilenler kayıt altına alınmalı,
 • Yeni sosyal beceriler kazandırılmalı,

Eğer çocuklarda bağımlılık özellikleri fark ediliyorsa;

 • İnternet, çocuğun odasında değil de evin genel paylaşılan odalarında kullanılmalı
  İnternet kafeler kontrol altında tutulmalı
 • Aileler, çocuklarına başka etkinlikleri gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar vermeli ve onları bu yönde cesaretlendirmeli
 • Aileler, çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeli ve onların duygusal ihtiyaçlarını karşılamalı,
 • Öğrencilerin, okuldaki internet kullanımı kontrol altında tutulmalı
 • Öğrencilerin, internetten akademik anlamda yararlanmaları sağlanmalı ve bu yönde alışkanlık kazandırılmalı
 • Birey, internetin doğru amaçlı kullanılması yönünde bilinçlendirilmelidir.

Ancak bazı İnternet bağımlılarının önemli kısmında ek olarak bulunan psikiyatrik hastalıklar, bazen bağımlılığın gidişini kötüleştirdikleri gibi kısmen veya tamamen bağımlılığın nedeni de olabilirler.bu nedenle Öncelikle altta yatan nedenin tedavi edilmesi gereklidir. Bu tedavi ise ruh sağlığı uzmanları tarafından sağlanacak ilaç tedavisi ve psikoterapi ile birlikte sağlanabilmektedir.

Enise ÖZİÇ – Psikolog

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir