İlköğretim’de görev yapan rehber öğretmenlere nöbet görevi verilebilir mi?

Bu sorunun cevabını bulmak için iki yönetmeliğe bakmak gerekir. Birincisi MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliği, ikinci ise MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğidir.

Çok  fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Öncelikle okulda nöbet görevi, PDR mesleğinin ilke ve amaçları bakımından ters düşmektedir. Neden ters düştüğünü bir sonra ki yazımda belirtirim.

İlköğretim’de görev yapan rehber öğretmenlere nöbet görevi verilebilir mi? Bırakın ilköğretimi, ortaokul ve lisede de nöbet görevi verilemeyeceği ilgili mevzuatta açıkça yazmaktadır. Ancak buna rağmen bazı kafa karışıklıkları olabilmektedir. Bunun -şuan ki- en büyük nedeni MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin eski ve yeni halinden kaynaklanmaktadır.

Eski hali:(Ek ikinci fıkra:RG-24/12/2008-27090) Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez.”

Yeni hali: “(2) Ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen dersleri doldurma ve nöbet görevi verilmez.”(26 Temmuz 2014)

Gördüğünüz gibi MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin yeni halinde “rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez” ifadesi kaldırılmıştır.

Peki bu ne anlama geliyor? Bu sadece yönetmeliğin sadeleştirilmesi anlamına geliyor.(Nöbet görevi verilebilir anlamına gelmez) Çünkü PDR alanında çalışan meslektaşlarımızı MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği bağlamaktadır. Zaten MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 47 nci maddesinde de buna atıfta bulunulmaktadır.

MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddesi:

Okul rehber öğretmeni

MADDE 47 ? (1) 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre ilkokul ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yeterli sayıda rehber öğretmen görevlendirilir.

(2) Rehber öğretmen, birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde görev yapar ve alanı ile ilgili eğitim programını uygular.

(3) Rehber öğretmen, öğrencilerin durumları ile ilgili olarak diğer öğretmenlerle iş birliği yapar. Okul müdürüne ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur.

Yönetmeliğin ilgili maddesinden de anlaşılacağı gibi ilköğretimde çalışan rehber öğretmenler MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde görev yapar. 

Peki MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği nöbet konusunda ne diyor?

Madde 55’e baktığınızda rehber öğretmene verilemeyecek görevler yazmaktadır.

MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddesi:

Verilemeyecek Görevler

Madde 55 -Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.

Sonuç olarak; MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde önceden nöbet görevi verilmeyecek diye yazarken, son halinde yazmıyor olması ilköğretimde rehber öğretmenlere artık  nöbet görevi verilir anlamına gelmez.

Özetle, ilköğretimde çalışan rehber öğretmenler MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine tabidir. Bu yönetmelikteki ilgili maddeye göre rehber öğretmene nöbet görevi verilemeyeceği açıktır.

[reklam]

İlköğretim’de görev yapan rehber öğretmenlere nöbet görevi verilebilir mi?” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir