I. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu

1970’li yıllarda Amerikan toplumunda çok ilginç bir süreç başlamıştır. Chicago’da toplanan Nobel ödüllü bilim adamları o yıllarda bugünkü gidişatın durumunu ve dünyaya getirilen konumu fark edip: “Böyle giderse, bilimsel materyalizm bu şekilde dünyaya tesir ederse dünyayı yok edebilirler.”  tespitinde bulunmuşlardır. Bu çok ilginç bir ön müşahededir ve tabii psikoloji alanında etkin olan hümanist yaklaşım da ihtiyaca cevap veremediği için bu sefer maneviyata yöneliş başlamıştır. Ama hangi maneviyata yönelmiştir psikologlar? Tabii ki Uzakdoğu maneviyatına. Çünkü İslam ile Batı Dünyası arasında haçlı seferlerinden beri büyük bir kavga vardır. Dolayısıyla İslam’dan ve Tasavvuf ?tan feyiz almak yerine Budizm?den, Brahmanizm?den, Taoizm?den, Hinduizm?den yola çıkarak insanı anlamaya çalışmışlar ve bazı yönlerden de anlamışlardır.

maneviyat-psikolojisi-sempo

İşte bu son psikoloji ekolü “transpersonal psikoloji” Türkçeye ?ben ötesi psikolojisi ya da Maneviyat psikolojisi? diye çevirdiğimiz ekol. Fakat transpersonal psikoloji sadece uzak doğu maneviyatından ve biraz da sulandırılmış olarak Şamanizm’den esinlenmiş, ancak İslam ve tasavvufu dikkate almadığı için kendisine sağlam bir zemin bulamamıştır. Freud, Jung Maslow gibi psikolojinin önde gelenleriyle başlayan W. James, Charles Tart, Ken Wilber gibi bilinç araştırmacılarıyla devam eden Mevlana ve Muhiddin İbni Arabi gibi düşünürlerin fikirleriyle sağlam zemine oturma aşamasındaki maneviyat psikolojisi önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacaktır.

Bu çerçevede ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli psikiyatrist ve psikologları bir araya getiren ve Türkiye de ilk kez düzenlenecek olan I. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumunun ülkemiz ve tüm insanlık için faydalı olması temennilerimizle.

Ayrıntılı bilgiyi http://maneviyat.erciyes.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz.

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir