Hazırlanacak PDR yönetmeliği ile ilgili öneri ve görüşlerimiz

Her mesleğin kendine özgü terimleri , motivasyon araçları ve çalışma biçimi vardır. Bu terimler, motivasyon araçları ve çalışma biçimi doğru kullanılmadığı vakit mesleğin özünde bazı yaraların açılmasına neden olacaktır. Bu PDR alanı içinde geçerli bir durumdur. Bugünlerde MEB yeni bir yönetmelik hazırlığında olduğunu, bu konuda paydaşların ve öğretmenlerin de görüşlerini alacağını belirtmektedir. Bu nedenle hazırlanacak olan yönetmelikte karınca kararınca katkım olması düşüncesiyle birkaç önerimi ve düşüncemi  yazmak istiyorum. Bu konudaki  önerilerimizin tamamen mesleki kaygıdan beslendiğini bilinerek dikkate alınacağını düşünüyorum.

1. Hazırlanacak olan yönetmelik meslektaşlarımızın motivasyonunu azaltıcı değil arttırıcı yönde olmalıdır. Özellikle her bir madde ve cümle akademisyenlerimize danışılarak, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ilke ve amaçlarına uygun olup olmadığı anlaşılarak, yapılmalıdır.

2. Mesleğimizin özü olan “psikolojik danışma” kavramı mutlaka yönetmelikte olmalıdır. Deniliyor ki alan dışı kişiler de bu mesleği yapmaktadırlar, onlar bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Mevcut yönetmelik bu konuya kendi içinde güzel bir çözüm getirmiştir. Bu çözümün devam etmesi gerekmektedir. Gerekirse parantez içerisinde yazılarak bu unvanın kullanılması devam etmelidir. Görevler maddesinde de bu konuda formasyonu olan ile olmayan ayrımı devam ettirilmelidir. Akademik olarak aldığımız eğitimin içinde psikolojik danışma becerileri yoğun olarak yer almaktadır. Yıllarca emek verilen bu eğitimin görmezden gelinmesi meslektaşlarımızın motivasyonunu düşürebilir. Ayrıca MEB alan dışı alımını durdurmuştur. Bu nedenle önümüzde ki yıllarda alan dışı sayıları oransal olarak azalmaya başlayacaktır. Psikolojik danışma ifadesinin çıkartılmasının diğer bir sakıncası da meslektaşlarımızın bu yöndeki kişisel gelişiminin sürekliliğini sekteye uğratması olacaktır. Araştırıldığında görülecek ki mesleki gelişimi için, hiç zorunlu olmadığı halde, PDR en çok para harcayan branştır.

3. Nöbet konusunda ısrarcı olmak PDR mesleğinin ilkelerine açıkça zarar verecektir. Nöbeti tutan bir kişinin disiplin anlayışından uzak olması mümkün değildir. Nöbet esnasında olumsuz bir durum yaşandığında nöbeti tutan kişi disipline sevk işlemini başlatması gerekecektir. Özellikle lise de disiplin konuları ile ilgili dilekçenin PDR servisine geldiğini düşünürseniz bunun çok vahim bir hata olduğu görülecektir. Ayrıca disiplin problemi yaşayan bir genç karşısında otorite figürü gördüğü vakit, verimli bir danışma süreci yaşanmayacağı da açıkça ortadadır. Bir öğrenci kendisini nöbetinde otoriter şekilde uyarmak zorunda kalan bir psikolojik danışmandan rehberlik servisine giderek destek almak istemeyecektir. Psikolojik danışmanı otorite figürü haline getirecek her türlü yönetmelik maddesinden kaçınılması PDR’nin geleceği açısından faydalı olacaktır.

4. Boş derslerde derse girebileceği ya da zorunlu olarak derse girileceği yönünde bir mevzuat yanlış anlaşılmaya ve kurum içinde huzursuzluğa neden olabilir. Öncelikle dersine girilen öğretmenin o dersle ilgili ek ders sorunu çözümlenmesinde problem yaşanacaktır. Psikolojik danışman derse girdiğinde o dersin ek dersini alıp almayacağı ve dersin sahibinin ek dersinin kesilip kesilmeyeceği konuları problem olacaktır. Hiçbir öğretmen ek ders ücretinin kesilmesini istemeyecektir. Diğer taraftan psikolojik danışman derse girdiği halde bir başkasının o dersin ek ders ücretini almasını istemeyecektir. Kaldı ki böyle uygulama son derece haksız bir durumun oluşmasına neden olacağı gibi kurum içinde hoşnutsuzluğa da neden olacaktır. Diğer tarafta derse girme zorunluluğu psikolojik danışmanın özgün ve ihtiyaca yönelik çalışmalarına olumsuz etki ederek rehberlik çalışmalarının verimliliğini düşürecektir. Yanlış bilgi ve duyumlarla, sanki psikolojik danışman ihtiyaç halinde öğrencilere yönelik rehberlik çalışması yapmıyor imajı veren bu madde de sağlıklı bir netice vermeyeceğini düşünüyorum.

5. Diğer bir konu ise verilemeyecek görevlerin mutlaka yönetmelikte olmalıdır. Bu konu rehberlik çalışmalarının kurum içinde oturmasını sağlayan en önemli maddelerden biri olmuştur. Örneğin, idari görev verilemeyeceği konusundaki ifade psikolojik danışmanların kurum içinde angarya görevlerin verilmesine engel olup, PDR alanında daha verimli çalışmalar yapmasına olanak sağlamıştır.

6. En önemli gördüğüm önerilerden biri de yapılan psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarının ölçülebilir ve görünür hale getirilmesini sağlayacak maddelerin yönetmelikte mutlaka olması gerekir. Bunun nasıl olacağı konusunda fikirlerimin tamamını buraya yazmam mümkün değil. Ancak sorulması durumunda bu konuda somut önerilerimi iletmekten onur duyarım.

7. Yönetmelikte rehberlik servisinin öğrenci, öğretmen, veli, idare ile nasıl çalışacağının temel çizgisini işlevsel olarak belirlemelidir. Örneğin rehberlik servisi ders saatinde öğrenciyle görüşmesini kolaylaştıracak bir maddenin olması faydalı olacağı kanaatindeyim.

Bu maddelerden kesinlikle psikolojik danışmanların bir değişime karşı olduğu düşünülmemelidir. Elbette bir yönetmelik değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu konuda alanda çalışan biri olarak önerilerim olmuştur. Çıkarılması gereken yönetmelik psikolojik danışmanları motive edecek ve rehberlik amaçlarına uygun olarak çalışmaları somutlaştıracak biçimde olmalıdır. Bu ise ancak alanda bir fiil çalışan meslektaşların görüşü alınarak yapılabilir.

Bütün paydaşların olabildiğince verimli ve huzurlu çalışabildiği bir PDR yönetmeliğin çıkması için gayret ettiğine inanıyorum.

Konuyla ilgili öneri ve düşüncelerinizi yorumlar bölümden yazabilirsiniz.

Saygılarımla…

Özkan EMİROĞLU-Psikolojik Danışman

Meslektaşlarım https://www.facebook.com/ozkanemiroglu dan bizi takip edebilir.
facebook takibi için: https://www.facebook.com/aktuelpdr/
instagram takibi için: https://www.instagram.com/aktuelpdr/
twitter takibi için: https://twitter.com/ozkanemiroglu


Hazırlanacak PDR yönetmeliği ile ilgili öneri ve görüşlerimiz” için 8 yorum

 1. son yıllarda açılan pdr bölümleri bilindiği üzere oldukça fazla.Doğal olarak ta mezunlar da her geçen yıl daha da artmaktadır.Artık eskisi gibi atamalar çok rahat gerçekleşmiyor.Atanmışlar en önemli sorunu aşmış arkadaşlarımızdır.Asıl düşünülmesi gereken boşta olan meslek arkadaşlarımızdır.Meslektaşlarımızın özel psikolojik danışmanlık merkezleri açma konusunda hangi haklara sahip oldukları ve/veya bu konuda eksiklikler varsa bunların neler olduğu,nasıl giderileceği,kanuni eksiği varsa tamamlanması için dernek olarak çalışmaların yapılması ÖNCELİKLİ konulardır sanırım..

 2. İkinci okulda görevlendirmenin kanunsuz olmasına rağmen kurul kararıyla devam etmesi
  Çalışma saatleri iş saati ( okul için ders saati) danışman için 60 dakika olması .
  Özel eğitimle ilgili sanki rehber öğretmen birinci derecede sorumlu algılanması.

 3. norm kadro yönetmeliği bizim için aynen uygulansa sorun çözülür. branş öğretmeni 40 dk dan 3 derse girince 120dk yani 2 saatte maaşını hakkedip gider. tenefüste nöbeti varsa ücretini alır yoksa dinlenir. gerçi derse geç girerek yine telafi eder de neyse:) biz de normda eksik yoksa 3 ders saati durup gidersek kimse yatıyor demez. nezaman gelecek diye herkezin gözü düşer. normda eksik varsa 1 ders saati daha kalırız haftalık 21 saat maksimum 30 ders saati ek dersimizi alırız olay biter. hem reh. öğret. olmayan diğer okullara da bu şekide giderek hem eksikliği gideririz hem de ek ders alırız. hem devlette kara geçer. 40 saat olunca ne olacak? daha çok yatmış olacağız:)

 4. evet değişime karşı değiliz. her yıl rehberlik hizmetleri yıl sonu raporlarımızda eksiklikler ve yanlışlıklarla ilgili görüşlerimizi beyan ediyoruz. yeni yönetmelikte rehberliğin ayrılmaz parçası sınıf rehber öğretmenlerinin de rehberlik sürecinde aktif olacakları şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. ilk ve orta okullara rehberlik saatleri yine konulmalı ve orta öğretimdeki rehberlik saatleri de dahil daha etkili şekilde kullanılacak şekilde düzenlenmelidir. rehber öğretmen öğrenci okuldayken okulda olmalıdır. ancak öğrencinin okulda olmadığı durumlarda okulda olması yanlış anlaşılmalara ve bu durumun kullanılmasına sebep olacaktır. bizlerin ne idareci ne de öğretmen olmadığımızı herkes kabullenmelidir. sırf tam ek ders aldığımız için idareci sınıfına sokulmamız ya da ünvanımız öğretmen diye psikolojik danışma ibaresinin kaldırılıp bu kalıba sokulmamız yanlıştır. Bunca yıl emek verdiğimiz alanın adı Psikolojik danışmanlık ve rehberliktir. bu anlayış içerisinde olup herkesin mesleğimize farklı bir açıdan bakması ve bunun öneminin kavraması çok önemlidir.

 5. mevcut yönetmeliğimizde çok büyük sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. sadece okullarda yerimizin idareci ve öğretmenler tarafından tam olarak kabullenilememesi var. fakat rehberlik saatleri her sınıfta olmalı ve biz grup rehberlik etkinliklerini bu saatlerde yapmalıyız. bence sınıf rehber öğretmenliği diye bir görev pdr mezunlarına verilmeli. sınıf rehberlik saatlerine de sadece bizler girmeliyiz.

  yeni olacağı söylenen yönetmelik bizim aldığımız formasyonu zedeleyecek, okullarda işlevsiz hale getirecektir bizleri.
  bence bu yönetmeliği neden değiştirmek istedikleri önemli. sistem mesleğimizi kendi içinde benimsemekte zorlanıyor.

 6. Şuan var olan yönetmelikten çok bir farkı olmamalı. Verilemeyecek görevler(8-17 mesaisi, 8 iş saati uygulaması, nöbet tutma, boş derslere girme, idari işleri yapma, zorunlu olarak veli ziyaretinde bulunma, zorunlu olarak yaz tatilinde tercih danışmanlığı görevini üstlenme vb.) çok açık ve net bir şekilde yeni yönetmelikte yer almalıdır. Hazırlanacak her bir madde bizi motive etmeli ve bu sayede öğrenciye daha faydalı olmamızı sağlamalıdır. Madem ki eğitimde amaç her zaman kaliteyi başarıyı artırmak ve öğrencilerimizin sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlamaksa, bu görüşlerimiz de muhakkak dikkate alınmalıdır. Saygılarımla…

 7. bence okullardan rehberlik servisleri acilen kaldırılmalıdır. okullarda rehberlik çalışmaları amacına ulaşmıyor,
  çoğu arkadaş rehberliği bırakmış artık idarecilik yapıyor idare ile içli dışlı olmaktan.herşey amacından sapıp başka yola giriyor, öğretmenlerin arasında da mesleğimiz saygınlığını yitiriyor sürekli eleştirilmekten dolayı.
  artık rahat bir nefes alabilmemiz için bizleri rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinde toplamalılar. mesleğimizin itibarı, hakettiği yeri bulamıyor okullarda. bu şekilde devam etmemeli !!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir