Hangi kurumlara neden müdür atanamadı?

Eğitim Kurumlarına yönetici atamaları yapıldı ve birçok ilde sonuçlar açıklandı. Eğitim Kurumlarından en çok hangi kurumlara atama yapılamadığını incelediğimizde, en fazla anaokullarına atama yapılamadığı dikkat çekiyor. İstanbul?da 59 Anaokulundan ancak 16 sına müdür ataması yapılabildi. 43 Anaokulunun yöneticiliğine atama yapılamadı. Anaokullarından sonra atama yapılamayan kurumları Rehberlik ve Araştırma Merkezleri izliyor. İstanbul?da 19 Rehberlik ve Araştırma Merkezinin sadece 9 una atama yapılabildi. Mesleki ve teknik liselerinde boş kalan kurumlar arasında olması dikkat çekici.  İstanbul?da 28 mesleki ve teknik lisenin müdürlüğüne atama yapılamadığı görülüyor. 10 Özel eğitim kurumunun yöneticiliğine de atama yapılamamış.
Müracaatlarda kurumda okutacağı ders olmaması nedeniyle başvurusu kabul edilmeyenler oldu. Çünkü Yönetmeliğin 7 nci maddesinin  1 inci fıkrasının b bendinde

Okul öncesi eğitim kurumlarına atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak; halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak; rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak; turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak 

şartı getirilmiştir.
Ancak yönetmeliğin aynı maddesinin 4 üncü fıkrasında ?Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan aday bulunamaması durumunda bu fıkrada sayılanlar da dâhil olmak üzere diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılanlar atanmış oldukları eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu şekilde atanmış olanlar başka bir yönetim kademesine atanmak istemeleri hâlinde bu Yönetmelikle belirlenmiş olan genel şartları taşımaları gerekir.? denilmektedir.

Bu durumda adaylardan  b fıkrasına göre atanacak aday olmaması durumunda son fıkraya göre atama yapılabileceğinden başvuruların reddedilmesi uygun olmamıştır.

Somut örnek verirsek, sınıf öğretmeni kökenli bir müdür yardımcısı anaokuluna müdür olarak atanma talebinde bulunabilir. Anaokuluna atanacak okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olma şartını taşıyan aday bulunmadığında bahsettiğimiz madde uyarınca müdür olarak ataması yapılmalıdır.

Bir yandan atanamayan yüzlerce müdür adayı varken diğer yandan müdürlüğü boş kalan kurumların olmasının nedeni tamamen sözkonusu maddenin uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.

Açık kalan kurumların vekaletle yönetilmesi yoluna gidilmeden isteğe bağlı, zorunlu ve il  dışı yönetici atamalarını müteakiben Yönetmelik?in 7 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre atama yapılması yararlı olacaktır.

Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Başkanı

Tel: 05054009950
mufettisler.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir