Hangi Dershane Öğretmenleri MEB’e Atanabilecek?

6 Şubat 2014 tarihi itibariyle Meclise sunulan tasarıda, dershane öğretmenleri için yer alan hüküm şu şekildedir:

“EK MADDE 5-Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri işyerlerinde öğretmen olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/7/2015 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlan taşıyanlar 1/7/2015 – 1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler.”

Bu hüküm ne anlam ifade etmektedir?

Bu hüküm, dersanede çalışan her öğretmenin değil ancak belirli şartları taşıyan dersane öğretmenlerininMEB’e atanmasını öngörmektedir.

Şartlar şu şekildedir:

1- Bu Kanunun yayım tarihinde herhangi bir dersanede veya öğrenci etüd merkezinde çalışıyor olmak.
2- Emeklilik hakkı kazanmamış olmak
3- 1/7/2015 tarihi itibariyle bir dersane veya etüd merkezinde en az 6 yıl çalışmış olmak,
4- 657’deki genel şartlar ile öğretmen atamaya ilişkin özel şartları taşımak. (Öğretmen atamaya ilişkin özelşartlar arasında yönetmelikte 40 yaş sınırı bulunmaktadır. Bu maddeye göre 40 yaşını geçenler bu düzenlemeden yararlanamayacak. Özel şartlar Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesinde yer almaktadır.)
5- 1/7/2015 ila 1/8/2015 tarihleri arasında başvurmak.

Bu şartları sağlayanlar MEB’deki öğretmen kadrolarına KPSS şartı aranmaksızın atanabilecektir. Ancak direkt olarak atama yapılmayacaktır, ayrıca bir de sözlü sınav uygulanarak seçim yapılacaktır.

Kaynak:memurlar.net

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir