Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı Devam Ediyor

2010-2011 öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin 9’uncu sınıflarına öğrenci alımları ile ilgili iş ve işlemler, ilgi Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda yürütülecektir.
Buna göre;

1- Bu okulların resim, müzik ve spor alanlarına 2010-2011 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ekli listede gösterilmiştir.

2- İlköğretim okullarından 2009-2010 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler, mezun olduklarına ilişkin belge ve dilekçe ile yetenek sınavına girmek istediği alanın bulunduğu herhangi bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne başvuruda bulunabilecektir.

3- Başvurular 21 Haziran 2010 ile 23 Temmuz 2010 tarihleri arasında güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüklerine doğrudan veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvuralar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Okul müdürlüklerince, ilgi Yönetmelik ekinde örneği bulunan Sınav Giriş Belgesi düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 26-30 Temmuz 2010 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

5- Öğrenci seçimi, 02-06 Ağustos 2010 tarihleri arasında ilgi Yönetmeliğin 9’uncu maddesi çerçevesinde yapılacaktır.

6- Değerlendirme sonunda yapılacak sıralamaya göre, belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler 06 Ağustos 2010 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

7- Öğrencilerin kesin kayıtları, 09-13 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

8- Kesin kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 16 Ağustos 2010 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek ve durum öğrenci velilerine en seri şekilde duyurulacaktır.

9- Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 17-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

10- Buna rağmen, 20 Ağustos 2010 tarihi mesai saati sonunda açık kontenjanı kalan okullar, yedek listeden öğrenci kayıtlarına 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında devam edeceklerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir