Etüt Okulları Kapatıldı mı?

Çalışan anne babakar için şuana kadar uygulamada olan Etüt ve Beslenme okulları ile illgi önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, illere gönderdiği genelgeyle, etüt uygulamalarıyla etüt ve beslenme ilköğretim okullarına ilişkin genelge yayımladı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda;

“6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği ilköğretim kurumlarımız 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokul adı altında kademeli olarak 4’er yıllık okullara dönüştürülmüştür. Okullarımıza MEB İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği’nin 15-18’inci maddelerikapsamında öğrencilerin ulusal adres veri tabanındaki adres bilgileri ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonu karan doğrultusunda öğrencilerin kayıt ve nakilleri yapılmaktadır. Ancak, etüt ve beslenme uygulaması şeklinde bazı illerimizde kayıt bölgesi dışından özellikle çalışan anne-baba çocuklarının devam ettiği özel statülü okulların oluşturulduğu duyumları alınmaktadır.

Diğer taraftan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddelerinde; “Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür…kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir. Bu idareler özel vezne açamaz… Tüm gelir ve giderler gayri safı olarak bütçelerde gösterilir… Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır… Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz”, hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, MEB İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak, resmi ilkokul ve ortaokullarımıza öğrenci alımlarının hiçbir ayrıcalık oluşturulmadan kayıt bölgesindeki öğrencilerden alınması, etüt ve beslenme uygulaması ile etüt uygulamasını içeren çalışan anne-baba çocuklarının kayıtlarının yapıldığı özel bütçeli ve özel statülü resmî okullar oluşturulmaması ve buna benzer uygulamaların sonlandırılarak önceki dönemlerden onayı alınanların iptalinin yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.” demektedir.

Kaynak: Edirne meb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir