Ergenlikte taciz ve cinsel istismar

Cinsel taciz, bir kişinin isteği dışında başka bir kişinin cinsel davranışlarına maruz kalmasıdır.

Ergenlik dönemine giren ya da daha küçük yaşlardaki çocuklar, akıl ve ruh sağlığı dengesiz yetişkinler tarafından cinsel tacize maruz kalmaktadır. Cinsel taciz haberlerine son zamanlarda hem yazılı hem de görsel medyada çok sık rastlanmaktadır. Bu ülkemiz açısından çok üzücü ve endişe verici bir durumdur.

İnternetin de bu amaçla çocuk istismar aracı olarak kullanıldığı da açıkça görülmektedir.

Yetişkinler tarafından taciz olayları olduğu gibi bazen akran grupları arasında da bu tür olaylara rastlamak mümkündür.

Cinsel taciz olaylarına maruz kalan çocuklarda ağır travmalar ve örselenmeler de yaşanmaktadır. Tacize uğrayan çocukların ileriki yaşantısın da gerek sosyal gerekse cinsel yönden sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Özellikle taciz konusunda çocukların hedef alınmasının en önemli nedeni çocukları baskı ve tehdit yoluyla korkutarak, yaşanılanları birisi ile paylaşmalarını engellemelerinin kolay olmasıdır.

Çimdik atma, okşama, sıkıştırma, öpme, el ile sarkıntılık etme, laf atma, küfürlü olan ve uygun olmayan sözcüklerle rahatsız etme, cinsel ilişkiye teşebbüs ve tecavüz; cinsel taciz kapsamına girer.

Cinsel tacizle ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre; taciz edenlerin %14’ü yabancı, %28’i aile içi bir birey, %58’i ise çocuğu tanıyan ancak aileden olmayan birisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Anne baba olarak, cinsel taciz konusunda bilgili ve bilinçli olmak gerekir. Bu konuda çocuklarımızı da uyarmak ve bilgilendirmek önemlidir. Bu konuda çocuğunuza şunları söyleyebilirsiniz: “Hiç kimsenin senin, özel yerlerine dokunmaya, seni öpmeye ve senin kendi özel yerlerine temas etmeni istemeye de hakkı yoktur. Birisinin senden özel yerlerine dokunmanı istemesi ya da seninkilere dokunması, saklayacağın bir sır değildir. Anlatmama sözü vermiş olsan bile, anlatırsan başına çok kötü şeyler geleceği söylenmiş olsa bile, böyle bir şey olursa anlatmalısın. Mutlaka söylemelisin. Bu durum kesinlikle bir sır olarak kalmamalıdır.”

Çocuğunuzu zor durumda kaldığında kimlerden yardım alabileceği konusunda cesaretlendirin.

Çocuğun gelişiminin takip etmeniz, olağan dışı bir durumu erken fark etmenize yardımcı olur.

Çocuğun huzur ve sevgi dolu bir ortamda yetişmesinin sağlanması da çok etkilidir.

Çocuğu severken çocuğa sevgi göstermenin yolu çocuğu ellemek, ısırmak, çocuğun sağını solunu çimdiklemek değildir. Böyle sevilen çocuklar sevgiyi göstermenin yolunun “dokunmak” olduğu yargısına sahip olurlar. Bu da istismar ile sevgi göstermeyi ayırt edememelerine neden olabilir.

Aile üyeleri ve yakın aile dostları dışındaki başka kişilere fazla yaklaşmamaları öğretilmelidir.

Yabancı insanlarla öpüşmemesi, yabancı insanların yanına fazla yaklaşmalarına izin vermemesi ve kuşkulu davranışların neler olduğu öğretilmelidir. Bu noktada rahatsızlık yaşadığı bir durum olursa mutlaka anlatması gerektiği vurgulanabilir.

Kendine güven duymasını sağlayarak, istemediği bir durum karşısında “hayır” diyebilme becerisi kazanması sağlanmalıdır. Bu konuda sorun yaşıyorsanız çocuğunuzu okul rehber öğretmeni veya bir psikolog ile görüştürebilirsiniz.

Zararlı maddelerden mümkün olduğu kadar uzak durması sağlanmalıdır. Madde kullanan çocuklarda otokontrol sistemi zayıflar.

Arkadaş çevresi hakkında bilgi edinin, kimlerle gezdiği, neler yaptığı, boş zamanlarını nerede ve nasıl değerlendirdiğini öğrenmeye çalışın.

Ayrıntılı bilgiler ve Ergenlik döneminin diğer sorunları ve çözüm önerilerini “ERGENLİKTE 33 SORUN 33 ÇÖZÜM” kitabında bulabilirsiniz…
Çelebi ÇAĞLAYAN
Psikolojik Danışman

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir