Ek-2 iptal edilirse ne olur?

Yönetici Değerlendirme Formu olarakda isimlendirilen Ek-2 formunun olası iptali neticesinde ortaya çıkacak durumla ilgili olarak Eğitim Yöneticisi Maksut BALMUK bir değerlendirme yaptı.Yapılan değerlendirme şu şekildedir.

Bazı web sitelerinde Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun Eğitim Sen tarafından 07.11.2008 tarihinde açılan dava neticesinde yürütmenin durdurulduğu yönünde haberler yer almaktadır.

Bu haberlerin akabinde bana ulaşan telefon ve maillerde eğitim yöneticisi adayı ya da yöneticilerinin kafalarında bir çok soru işaretleri oluştuğu anlaşılmaktadır.

Eğitim İş tarafından açılan dava neticesinde Ek-2?nin yürütmesi durdurulmuş ve bakanlık yeni bir ek-2 hazırlayarak 15.10.2008 tarihinde yürürlüğe koymuştur. Yeni yayımlanan ek-2 için Eğitim Sen dava açmış ve bu davanın ilk kararının verildiği iddia edilmektedir.

Bu konuda aslolan ilgili sendikanın açıklama yapmasıdır. Fakat karar ellerinde değil ise açıklama yapmaları da anlamsız olacaktır.

Bu dava da Eğitim-Sen?in talepleri yerinde bulunursa neler olur onları açıklayacak olursak;

İlgili dava dilekçesinde talep bölümü;

Açıkladığımız ve Mahkemenizin kendiliğinden gözeteceği diğer gerektirici nedenle, dava konusu 24 Nisan 2008 gün ve 26856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği?nin eki, Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu?nun 1. ?Ödüller, Sicil, Ceza? Bölümündeki ?Son Üç Yılın Sicil Ortalaması? başlığında verilen 10 ve 8 puanın, 2. ?Aldığı Cezalar? başlığındaki alınan cezalar nedeniyle eksi (-1, -3 ve -5) puanlar verilmesi düzenlemesinin, 3. ?Ek puan? Bölümündeki ? Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Yapılacak İlk Müdür Ataması Kapsamında Atanmak İsteyenler İçin 8 ek puan verilmesi düzenlemesinin, 4. ?Yöneticilik Hizmetleri? Bölümünün 1.,3. ve 5. satırındaki müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlük görevlerinde ? Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin? ibareleri ile, bu başlıklar altında 0,84, 0.96 ve 1.08 puanlar verilmesi düzenlemelerinin ve 5. ?Hizmet Bölümündeki ??/vekaleten/görevlendirme olarak/ ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile yargılama giderlerinin davalı idareden alınmasına karar verilmesini vekil edenimiz adına saygılarımızla dileriz.?

Şeklindedir.

1- Buradan hareketle Ek-2?de olabilecek en küçük iptal bu Ek-2?ye göre verilen puanları kapsayan bir şekilde yapılan atamaların geri alınması anlamı taşıyacaktır.

2- Örneğin sicil puanı ile ilgili madde iptal olursa tüm atamalar iptal olur.

3- Cezalarla ilgili hüküm iptal olursa o ilde ceza alıp bu değerlendirmeye göre puan kaybına uğrayan varsa o ilde yapılan atamaların iptali de gündeme gelir.

4- Kurucu müdürlük puanı ile ilgili hüküm iptal olursa bu puana göre atama yapılmışsa iptal olur.

5- Vekaleten/görevlendirme yoluyla geçen sürelerle ilgili puanlama iptal olursa bu puandan yararlananlar (ki mutlaka olmuştur) bu puanı kullanamayacaklarından bu şekilde yapılan atamalar da iptal olur.

Talepler bunlar olduğundan altını çizerek söylemek gerekir ki bu davaya ya da daha önce eğittim iş tarafından açılan davaya göre SINAV KAZANARAK atananların atamalarının iptal olması söz konusu değildir. Bu konuda ülke genelinde açılan ve sınavla atamanın reddine ilişkin bir istemde bulunulan dava varsa ve bu talep uygun görülmüşse bu noktada söyleyecek bir söz yoktur. Bu durumda tabii ki o atamaların da iptali ile karşı karşıya kalınabilir. Fakat aradan geçen süre çok olduğundan bu anlamdaki ihtimal çok düşüktür.

Yukarıda da açıkladığım gibi Ek-2? de olabilecek bir iptal ya da aynı anlama gelen yürütmeyi durdurma karşısında panik yapmaya da gerek yoktur. Çünkü şu ana kadar atamayı gerçekleştiren il sayısı bir elin 5 parmağını geçmeyecek kadar azdır.

Bu konuda aslolan bu işi bu kadar geciktiren illerin bakanlıkça uyarılması iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak bakanlık emirleri doğrultusunda yapılmasıdır. Açıkça ifade edilebilir ki eğer tüm kadrolara yönetici atama işlemleri yapılmak isteniyorsa bu işlemleri ülke genelinde bir anda yapmak bakanlıkça verilecek bir emir doğrultusunda mümkündür. Önemli olan gerekli kararlılık ve iyi niyetin gösterilmesidir.

Bakanlık örneğin tüm boş kadrolara atamaların (ilişik kesme, göreve başlama dahil) 1 Mart 2009 tarihine kadar tamamlanması için gerekli çalışmanın yapılmasını emretse bu konuda kimsenin söyleyebileceği bir şey olamayacağı gibi bu işlemleri kısa sürede bitirmek idari hukukun da gereğidir. Çünkü vekaleten ya da geçici görevlendirme şeklindeki görevler asil atanıncaya kadar geçerli görevler olup asil atamanın da sürede yapılması hukukun ve yargı kararlarının gereğidir.

Bu nedenle Türk Eğitim Sen tarafından henüz duyuruya dahi çıkmayan ya da atamalar için ayak süren valilikler aleyhine başlattığı suç duyurusu yerinde ve çalışanlar adına haklı bir girişimdir.

Saygılarıma?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Kaynak: www.milliegitimciler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir