Eğitim Bir Sen PDR Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Bildirdi

Eğitim Bir Sen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik taslağını hakkında görüş bildirdi.

İşte o görüş;

Eğitim-Bir-Sen Mevzuat Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik taslağını inceleyerek, öne çıkan hususlara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Komisyonun taslağa ilişkin değerlendirmesi şöyle:

-Yönetmelik taslağında yer alan kurumlarda görev yapan öğretmenlerin alan adları da tanımlar kısmında münhasıran yer almalıdır.

-Taslağın “birden fazla yetersizliği olan bireylerin eğitimi” başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki en fazla 6 öğrenci ibaresi ile “Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumları” başlıklı 30. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan otistikler için en fazla 6 öğrenci belirlemesi, özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin düşmemesi ve öğretmenlerin her bir öğrenciye daha fazla zaman ayırabilmeleri bakımından yürürlükteki Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki şekliyle 4 öğrenci ile sınırlanmalıdır.

-Taslağın “Rehberlik ve araştırma merkezi” başlıklı 32. maddesinde yer alan birimlerde görevlendirilecek öğretmenlerin alanlarının ve görevlerinin belirtilmesi ile koordinatörlerin belirlenmesinin belirli esaslara göre yapılması gerektiğinden, bu esaslar da taslakta düzenlenmelidir.

-Taslağın “Kayıt kabul ve nakil” başlıklı 84. maddesinin 7. fıkrasındaki hükme göre Meslek Okulu ve İş Uygulama Okullarına yapılacak öğrenci kayıtlarında yaş şartının aranmayacak olması uygulamada sıkıntılara neden olacağından, bu durumda olanlara yönelik bir yaş sınırlaması getirilmelidir.

-Anılan taslağın “Çalışma saatleri ve izinler” başlıklı 95. maddesinde, “(1) Okul/kurum personelinin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir” denilmekle birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Çalışma saatleri” başlıklı değişik 99. maddesinin birinci fıkrasında ise, “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir” hükmü yer almaktadır. Buna göre taslağın 95. maddesinde yer alan düzenleme ile birlikte, mevcut uygulamada mesai saatleri açısından sınırlandırılmayan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten öğretmenlerin sabah 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında okul/kurumlarında bulunmaları zorunluluğu getirilmek istenmektedir. Bu hükmün, taslakla yürürlükten kaldırılan 17/04/2001 tarih ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin Çalışma Saatleri ve İzinler başlıklı 54. maddesinin ikinci fıkrasında olduğu gibi, 30 iş saati olarak belirlenmesi uygun olacaktır.

[reklam]

Eğitim Bir Sen PDR Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Bildirdi” için bir yorum

  1. “Pdr Çözüm Önerisi” kuvvetle ihtimal ki uygulama sahasına alınacakmış. Taratıcınıza yazın erişmeniz olanaklıdır. Bu sorunlar başka türlü giderilemez. Tek çözüm o öneri yazısı galiba. .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir