Deneme Sınavlarına Sınırlama Getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta SBS’ye hazırlık olmak üzere il ve ilçelerde ilköğretimin her sınıfı için düzenlenen deneme sınavlarının, çok fazla sayıda yapılmasını yasakladı. Konuyla ilgili olarak, MEB İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi.

“Seviye Tespit Sınavları ve Ders Kitabı Dışında Kullanılacak Eğitim Araçları” konulu yazıda, Öğretim programlarının yaklaşımıyla örtüşmeyen, öğrencinin bilgisinin ölçülmesine ağırlık vererek tek yönlü ölçüm yapan, geçerliliği ve güvenirliliği düşük il düzeyindeki başarı değerlendirme sınavlarının yapılmaması gerektiği belirtildi.

Benzer uyarının 4 Şubat 2010’da yayımlanan genelgedea yapıldığı da hatırlatılan yazıda “6, 7 ve 8. sınıflara yönelik olarak sadece 2009-2010 ve 2010-2011 eğitim-öğretim yıllarında her dönem birer defa olmak üzere toplam 3 deneme sınavının yapılabileceğinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” denildi.

Öncelikli teftiş konusu

İl ve ilçe düzeyinde yapılan başarı ve değerlendirme sınavlarının her dönem bir defa yapılması gerektiğine vurgulanan yazıda, öğretim programlarını desteklemeyen yardımcı eğitim araçlarının kesinlikle kullanılmaması, eğitim araçlarının alınması konusunda öğrencilerin zorunlu tutulmaması yönünde öğretmen ve müdürlerin bilgilendirilmesi istendi. Eğitim müfettişlerinin de teftiş, izleme ve değerlendirmelerinde bu konulara öncelik vermeleri gerektiği belirtildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir