Çocuk ve ergenlerde depresyona dikkat!!

DSM-V’te (Amerikan Psikiyatri Birliği Tanı Ölçütleri)  çocuk ve ergenler için , depresyona ait ölçütler bulunmamakta, erişkinler için olan majör depresif bozukluk ölçütleri küçük değişikliklerle çocuk ve ergenler için de kabul edilmektedir.

  • Çocuk ve adölesan döneminde depresyon, yaygın üzgünlük, isteksizlik, can sıkıntısı veya irritabilite(hafif uyarılara karşı aşırı tepki verme) ile karakterizedir.
  • Çocukluk çağı ve adölesan dönemin normal iniş- çıkışları ile bir hastalık olarak depresyon arasındaki en önemli farklar; depresyona fonksiyonel yıkımın eşlik etmesi, depresif moodun(duygu durum) yoğunluğu, süresi karşılıklılığın olmamasıdır.

Okul öncesi çocuklarda MDB belirtileri:

 • Üzgün görünme, gülümsememe, ağlama
 • Kilo almama
 • Hareketlerde yavaşlama
 • Oyuna ve etkinliklere ilgisizlik
 • Karın ağrısı
 • Ayrılık anksiyetesinde artış
 • Oyuncaklara, eşyalara, kendine ya da başkalarına yönelik agresyon

Okul çağı çocuklarındaki MDB belirtileri

  • :
 • Üzgün görünme, ağlama
 • İrritabilite
 • Can sıkıntısı
 • Dikkatini toplamada zorluk
 • Arkadaşlardan ve sevilen etkinliklerden uzaklaşma
 • Yavaş hareket etme
 • Monoton ve alçak sesle konuşma
 • Benlik saygısında azalma
 • Okul başarısında düşme
 • Anksiyete belirtileri
 • Baş ağrısı, karın ağrısı, karında rahatsızlık şeklinde somatik yakınmalar
 • İntihar düşünceleri

Ergenlerdeki MDB belirtileri

  • :
 • Can sıkıntısı, huzursuzluk
 • Arkadaş ve etkinliklere ilgi kaybı
 • İçe kapanma
 • Okul başarısında düşme
 • Dikkati toplamada zorluk
 • Psikomotor yavaşlama
 • Aşırı yeme, aşırı uyuma
 • Yalnızlık, sevilmediği duygusu
 • Düşük benlik saygısı
 • İntihar düşüncesi ve girişimleri
 • Sanrılar (gerçekte olmayan şeyleri görmek, işitmek, koklamak vb, gerçekdışı olgular algılaması)

Bu belirtilerin varlığı, her çocukta depresyon olduğu anlamına gelmemekle birlikte, dikkate alınması gereken belirtilerdir. İhmal, istismar, travmatik yaşantılar, kronik hastalıklar, sağlıksız aile ortamı, bilişsel yetersizlik yada başka bir hastalık durumlarında da benzer belirtiler görülebilir. Bu sebepten dolayı, eğer çocuğunuzda benzer belirtiler, en az on beş gün süre ile varsa, günün büyük bir kısmında belirtiler gözleniyorsa, tanıyı kendiniz koymadan, mutlaka uzmanına danışınız..

Raşide GÖVEBAKAN

Uzm.Psi.Dan./ Uzm.Evlilik ve Aile Terapisti

raside.y@hotmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir