Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar. -Garry Landreth.

Oyun çocuğun işidir. Kendini ifade edebilmesi için kullandığı doğal bir araçtır. Terapi ortamında da çocuk özlemlerini ve beklentilerini oyun yoluyla dışa vurabilir. Oyun terapisi adı verilen yaklaşımın farklı birçok uygulaması vardır. Bunlar arasında etkinliği 3-10 yaş arası çocuklarla yapılan çalışmalarda ortaya konan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi yaklaşımı oldukça uzun bir geçmişe sahiptir.

1940 yılında Virginia Axline’ın geliştirdiği prensiplere dayanan hümanistik ve yönlendirilmemiş olan bu yaklaşım, uygun bir ortam sağlandığında çocukların sağlıklı olarak gelişim göstereceklerini savunur. Terapist belirli sınırları çizerek çocuğa istediği gibi karar vermesine izin verirken, onu olduğu gibi kabul ederek ilişki kurmaya çalışır. Bu süreçte çocuk duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini oyun yoluyla güvenli şekilde ortaya
koyabilme fırsatı bulur.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi çocukların,

– iç dünyalarını ve yaşadıkları sıkıntıları anlamalarını

– psikososyal gelişimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerini

– yaşadıkları sorunlarla ilgili problem çözme yollarını
keşfedebilmelerini sağlar.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin yardımcı olduğu konular:

Saldırgan davranışlar

Kaygı ve korkular

Aşırı çekingenlik

Davranışsal gerileme

Özgüven ve sosyal beceri sorunları

Uyku, yemek ve tuvalet sorunları

Zihnin cinsel davranışlarla aşırı meşgul olması

Ailede yaşanan değişimlere uyum sağlamada yaşanan sorunlar

Fiziksel nedeni olmayan mide bulantıları, başağrıları gibi rahatsızlıklar

Çalışmanın içeriği:

– Çocuk merkezli oyun terapisinin prensipleri ve hedefleri

– İlişkinin Gücü: Güven ve kabul ortamını yaratmak

– Oyun odasının özellikleri ve çocuğun kendini ortaya, koymasını sağlayacak oyuncakların seçimi

– Terapi becerileri: Yapılandırma, empatik dinleme, hayali
oyuna girme ve sınır koyma

– Terapide meydan okuyucu süreçler: sessiz çocuk, saldırgan
çocuk, odaya girmek istemeyen çocuk, oyuncakları evine götürmek
isteyen çocuk, vb. gibi.

– Oyun temalarının tanımlanması ve yorumlanması

– Okul ortamında oyun terapisi uygulamaları

Çalışma şekli: Bilgi paylaşımı, video gösterimi, rol canlandırma, tartışma. (video gösterimlerinin bazılarının dili ingilizcedir.)

Çalışmanın süreci: Bir günlük bu çalışmada katılımcılar Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nin prensipleri ve uygulanması hakkında başlangıç seviyesinde bilgi edineceklerdir. Yapılan uygulamaları tartışmak ve konuyla ilgili ileri düzeyde eğitim almak isteyenlerle süpervizyon grup çalışmalarına devam edilecektir.

Katılımcılar: Psikoloji ve psikolojik danışmanlık bölümü son sınıf öğrencileri, mezunları, çocuklara bireysel terapi ve danışmanlık yapan uzmanlar

Katılımcı sayısı: İnteraktif çalışma düzeninden dolayı 15 kişiyle sınırlıdır.

Eğitimci: FİLİZ ÇETİN, Uzm. Psikolojik Danışman.

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda “Çocuklarda Sosyal Beceriler” konusu üzerine hazırladığı tez ile uzmanlık derecesini almıştır. 2000 yılından itibaren Nisan Psikolojik Danışma Merkezi’nde duygusal ve davranışsal sorunları olan çocuklar ve aileleri ile çalışmaktadır. “Araştırmadan Uygulamaya Çocuklarda Sosyal Beceriler ve Grup Eğitimi” kitabının yazarlarındandır.

Çocuk psikodraması, Virginia Satir modeli aile terapisi ve sistemik aile terapisi eğitim programlarını tamamlamıştır. Londra’da York Universitesi’nin yönlendirilmemiş oyun terapisi, Dr. Rise VanFleet’in filial terapi ve Chicago Theraplay Ensititüsü’ nün theraplay eğitimlerini almıştır.

Nisan Psikolojik Danışma Merkezi’nde anne babalara çocuklarıyla oyun oynayarak ilişkilerini nasıl güçlendirebilecekleri konusunda seminerler vermiştir. Ayrıca İstanbul ve Ankara’da “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” eğitimlerini vermiş ve uygulama çalışmalarını yürütmüştür. 2009 senesinde Nisan Psikolojik Danışma Merkezi’nde ve İrlanda?da Dr.Rise VanFleet ile yürüttüğü Filial Terapi Çalışmalarının sonunda Filial Terapi Eğitmeni olarak çalışmalarına devam etmektedir.

NİSAN PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ

Ayrıntılı bilgi için: http://www.nisanpsiko.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir