All Stories

Özel Yetenekli Bireylere Yönelik Çerçeve Eğitim Programı Taslağı

Bakanlığımızca ´Özel Yetenekli Bireylere Yönelik Çerçeve Eğitim Programı ´ taslağı hazırlanmıştır. Program taslağıile ilgili görüş ve önerilerinizi, değerlendirilmek üzere oer_ozelyetenek@meb.gov.tr adresimize göndermenizi rica eder, katılım ve katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür…
Özel yetenekli öğrenciler tespit edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 22/10/2013 ve 3002311 sayılı “Özel Yetenekli Öğrencilerin Yönlendirilmesi” konulu yazısı ile özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerden, devam ettikleri okulun rehberlik servisi, okul yönetimi veya velilerince rehberlik ve araştırma merkezlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili öğrencilerin yetenek alanları tespit edilerek ilgili okullara yönlendirilmesi istendi . Söz konusu…
Kaynaştırma Eğitim Kitapçığı

Özel eğitim uygulamaları, Bakanlığın yıllardır üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu, ancak bütün çabalarına rağmen çok ta başarılı olamadığı bir alandır. Özel eğitim gerektiren öğrenciler genellikle öğretmenler tarafından sınıflarında istenmeyen çocuklardır.…

Okul öncesi dönemde özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitimlerinin ücretsiz olarak sağlanması ve bu uygulamada görev alacak öğretmeler ile eğitim yöneticilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılarak kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla…