Category: Çocuk Ruh Sağlığı

Çocuk Ruh Sağlığı

8 Soruda Otizm

1. Otizm nedir? Sosyal etkileşim, karşısındakini anlama ve kendini ifade etme ihtiyacı yaşamın erken dönemlerinden itibaren ilişkilerimizi şekillendirir.Otizm bu ihtiyacı...