Koronavirüs salgınının yarattığı kaygı ile başa çıkma yolları

Dünya geneline yayılan Koronavirüs salgınından (COVID-19) hepimiz etkilenmeye devam ediyoruz. Salgının yayılmaması ve hasta olanların tedavisi için ülkemizde ve diğer ülkelerde gerekli önlemler alınmaktadır. Salgına ilişkin belirsizlikler, hastalık hakkındaki korku ve kaygı bunaltıcı olabilir ve yetişkinlerde ve çocuklarda yoğun duygulara sebep olabilir.COVID-19’un küresel bir salgın…

Yaşamsal Zorluklar Karşısında, Psikolojik Sağlamlığı Koruyabilmek

Dünyayı saran küresel değişim ülkelerin ekonomilerinden, sosyal hayatına kadar pek çok alanı etkisi altına almış durumdadır. Özellikle devrim niteliğinde olan teknolojik gelişmeler bireyin yaşam alışkanlıklarına,  sosyal ve duygusal ilişkilerine kadar yansımaktadır. Küresel iklim değişiklikleri, doğal afetler, terör saldırıları, bölgesel savaşlar, mülteci göçleri, kadın cinayetleri, çocuk…

Çocukları İnternetin ve Medyanın Zararlı Etkilerinden Nasıl Koruruz?

İnternet, günümüzde vazgeçilmez bir mecra haline gelmiştir. Hem yetişkinler için, hem deçocuklar ve gençler içinbilgiye ulaşmanın en hızlı yoludur. Kuşaklar arası farklardan dolayı günümüz çocuklarının, yazılı basın ve yazılı eğitim materyallerininyerine görsel ve görsel-işitsel kaynakları daha fazla tercih ettiklerini görmekteyiz İnternet, çocuklar arasında eğitimde kullanıldığı…

Kardeş kıskançliğinin nedenleri ve çözüm önerileri

Kıskançlık, küçük çocuklarda olmak üzere bazen yetişkinlerde bile görülen, okul korkusuna hatta bazen davranış bozukluğuna neden olabilecek bir problem davranış ve duygudur. Kıskançlık, sevilen birinin veya bir nesnenin başkası ile paylaşılamamasıdır. Bu duygunun doğuştan bizimle geldiğine inanılır. Ancak çocukların ben merkezliği dikkate alınırsa bu duygunun…

Çocuk ve ergenlerde depresyona dikkat!!

DSM-V’te (Amerikan Psikiyatri Birliği Tanı Ölçütleri)  çocuk ve ergenler için , depresyona ait ölçütler bulunmamakta, erişkinler için olan majör depresif bozukluk ölçütleri küçük değişikliklerle çocuk ve ergenler için de kabul edilmektedir. Çocuk ve adölesan döneminde depresyon, yaygın üzgünlük, isteksizlik, can sıkıntısı veya irritabilite(hafif uyarılara karşı…

Özel Öğrenme Güçlüğü

Okul başarısızlığı ve okula uyum güçlükleri, çocukluk ve ergenlik döneminde sık karşılaşılan sorunlardır. Bu sorunlar; bireyin ruh sağlığını, çevre ve aile ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle çocuk ruh sağlığı kliniklerine yapılan başvuruların önemli bir kısmını okul başarısızlığı ve okula uyum sorunları oluşturmaktadır. Okul başarısızlığının…

1 2 3 34