All Stories

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde neler değişti?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Önemli bazı değişikliklerin yanısıra  alanda yaşanan sorunları çözmeye yönelik düzenlemeler ile anlatım bozuklarının giderilmesi gibi birçok değişiklik var. Yapılan değişiklikleri tespit ederek,  üzerinde değişikliği…
MEB Çocuk Kulüpleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 83 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hazırlanmıştır.…
Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Nedir?

Sınıf Rehber Öğretmeninin görevleri ile ilgili bilgiyi “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği” nden alıyoruz. Madde 51 – Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: a) Okulun rehberlik ve psikolojik…
Rehber öğretmen norm kadrosunda değişiklik durumu

(NOT: 18.06.2014 Konuyla ilgili yayınlanan yönetmelik haberi için tıklayınız) MEB “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Taslağı” yayınladı bu taslak incelendiğinde rehber…
Rehber öğretmenlere belleticilik görevi verilmeyecek

Okulda görev yapan psikolojik danışmanlara belleticilik görevi verilemeyeceği mevzuatta açıkça belli olmasına rağmen uygulamada bazı sıkıntılar yaşanmaktaydı. Ancak MEB bu konudaki sıkıntıyı yayınladığı bir genelgeyle çözdü. MEB Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi ile…
MEB, izin yönergesinde neleri değiştirdi?

MEB nihayet İzin Yönergesini değiştirerek yenisini yürürlüğe koymuştur. Nihayet diyoruz çünkü bu düzenleme gecikmiş bir düzenlemedir. 13.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı torba yasadan sonra bu düzenleme zorunluydu. Torba yasayla…
Özür durumundan atama olmazsa ne yapacağım?

2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun “6. Başvuru veTercihler” başlıklı bölümündeki “6.2.2.Öğretmenlere, Bakanlıkça tanınan tercihhaklarının ve seçeneğinin tamamınıkullanmalarına rağmen hizmet puanıyetersizliğinden dolayı atanamamaları ve istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.” ve “8. Atamalar” başlıklı “8.1. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür…
2012 MEB Şube Müdürleri Ataması Ne Zaman Olacak?

Basına çıkan haberlere göre Milli Eğitim Bakanlığı 950 civarında Şube Müdürü ataması yapacaktır. Bu konuda net bir takvim henüz bulunmamaktadır. Konuyla ilgili gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.   Şube müdürü kadrosuna atanabilmek…
MEB 4+4+4 ün genelgesi

Milli EĞitim Bakanlığı 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar Konulu Genelgesini yayınladı. Genelgeyi indirmek için tıklayınız