2017-2018 Şiddeti Önleme Okul Eylem Planı

Her yıl yapılması gereken bir planlamadır. Ancak bu planlama sanıldığı gibi rehberlik servisinin sorumluluğunda değildir. Okulun tüm paydaşlarının içinde sorumluluğu ve görevi olan bir planlama olduğu için idarenin konuyla ilgili olması ve takibini yapması gerekir. Buna rağmen konu son noktada rehberlik servisine kalıyor. Vicdan konusu…

Öfke konusunda rehberlik servisi ne tür çalışmalar yapabilir?

Şiddeti önleme konusunda yapılması gereken önemli çalışmalardan biri öfkeyi yönetmeyi öğrenmeyle ilgilidir. Sadece şiddeti önleme konusunda değil, hayatımızın her alanında bizi etkileyecek olan bir konunun okullarda geçiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Üzerinde çok yoğun ve sistemli çalışma yapılmalıdır. Bu konuda ki en önemli görev ve sorumluluk elbette…

Okul Ortamında Şiddeti Önleme Eylem Planı 2016-2017

Okulda şiddeti önlemeye yönelik planlamaların hazırlanması tek başına rehberlik servisine atılamayacak kadar önemlidir. Ancak bu iş sanki sadece rehberlik servislerince hazırlanır gibi bir anlayış oluştuğu gözlemlenmektedir. Aslına bakarsanız bu planlama bir komisyon vasıtasıyla okulun birçok birimiyle birlikte hazırlanır ve her birim kendi üzerine düşen çalışmayı…

Okullarda şiddeti önlemek için rehberlik servisi neler yapabilir?

Şiddet ortaya çıktıktan sonra durum kötüleşeceği için bu tür önleyici çalışmalar yapılması gerekir. Hiç kuşkusuz ki bu konuda en önemli misyona rehberlik servisi sahiptir. Elbette şiddeti önleme sorumluluğu tek başına rehberlik servisine ait değildir. Öncelikle okul idaresi olmak üzere, spor kulübü ve tüm öğretmenler bu…

Okulda Şiddetin Azaltılmasında Rehberlik Servisi

Şiddetin azaltılmasında okulun her birimi kendi alanlarında sorumludur. Bu konudaki çalışmaları ve sorumluluğu sadece rehberlik servisinde görmemek gerekir. Örneğin şiddetin azaltılmasında okul içi etkinlikler önemlidir. Bunun için beden eğitimi öğretmenleri sportif faaliyetleri zenginleştirebilir ve katılımın okul geneline yayılmasını sağlayabilir. Diğer taraftan edebiyat, tarih gibi sosyal…

Okulda disiplin süreci ve rehberlik raporu nasıl olmalıdır?

DİKKAT: Yazının tarihine dikkat edilmelidir. İlgili konuda mevzuat değişiklikleri dikkate alınmalıdır Kurumlardan gelen disiplin olayları incelenmiş, sınıf ve okul ortamında çözülebilecek olaylar için de disiplin dilekçelerinin yazıldığı, önleyici ve çözüme yönelik çalışmalar yapılmadan, öğrenci izleme sürecine alınarak, gerekli destek verilmeden ( Ek: 1, Ek: 2…

Öğrencilerin Sorunları, ‘Barış Merdiveni’ ile çözülüyor

Avrupa Koleji Okulları’nda birbiriyle sorunu olan öğrenciler için geliştirilen “Barış Merdiveni” uygulaması başarılı oldu. Aşama aşama gerçekleştirilen uygulamanın birinci bölümünde, çocuklar Barış Merdivenin’deki barış bölgesine gidip sorunlarını 4 adımda çözmeye çalışıyor. Her seferinde bir basamak ilerliyorlar. En tepedeki basamakta artık el sıkışmaları bekleniyor. Sorunlarını kendileri çözemeyen…