All Stories

BEP Hazırlama Programı Google Play Store’de

Özel eğitim gerektiren bireylerin, bireysel farklılıkları ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak sunulan hizmetlerden azami düzeyde yararlanabilmeleri için uygulanan bireysel eğitim planlarının hazırlanmasında yaşanan sıkıntıları ve karşılaşılan güçlükleri azaltmak amacıyla kurumumuz…
Bireysel Gelişim Raporu

Bireysel gelişim raporu: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine ilişkin değerlendirme sonucunu gösteren raporudur. Bireysel Gelişim Raporu İle İlgli Açıklamalar 1. Her…