Birinin duygusal zekası yüksek olduğunu nasıl anlarız?

Zeka kavramı insanlara cazip gelen bir kelimedir. Şu ana kadar zeka deyince ilk akla gele IQ olmuştu. Daha çok akademik alanda kendini gösteren IQ, başarının sanki tek göstergesiymiş gibi düşünüldü. Ancak onca IQ’su yüksek kişilerin nasıl oluyor da gerçek hayatta her zaman başarılı olamıyordu? İşte bu sorunun cevabı EQ’da yani duygusal zekada saklıdır. Ancak Duygusal zeka net bir şekilde ölçmek mümkün değil. Belki belli kriterler getirilerek duygusal zekanın seviyesi anlaşılabilir.

Duygusal zeka bence IQ’ya göre iş ve yaşam başarısında daha önemli bir işleve sahiptir. Belli ölçüde IQ’su olan bir kişinin ihtiyacı olan duygusal zekadır. Bir işin sonunu getirmek, mücadele azmi EQ’ya bağlıdır. Beyin kapasitesi güçlü ancak sabır yönü zayıf olan kişi çalışmasının sonunu getiremeyecektir. Bu durum işinde başarısını gölgeleyeceği için IQ’su o anda ona faydası olmayacaktır.

EQ’nun güzel tarafı eğitilebilir ve geliştirilebilir olmasıdır. Bu nedenle duygusal zekanın ne olduğunu ne olmadığını bilmek önemlidir. Neyi geliştireceğimizi bildiğimiz vakit o konuda gerekli çabayı ve azmi gösterebiliriz. Gelelim asıl konumuza, duygusal zekamızın düzeyini anlamak için nelere bakmamız gerekir?

Birinin duygusal zekası yüksek olduğunu nasıl anlarız?

  1. Duygusal zekanın beş önemli unsuru var. İlki kendini tanımaktır. Kendini tanıma ömür boyu süren bir süreçtir. Her yönüyle (olumlu – olumsuz özellikleriyle) tanımaktır. İkincisi duygularını yönetebilmek üçüncüsü kendini motive edebilmek dördüncüsü empati düzeyi ve son olarak sosyal becerilere sahip olmaktır. Bu 5 özellik ne kadar gelişkinse o oranda duygusal zekanın yüksekliğinden bahsedebiliriz.
  2. Birinci maddede yazan özellikleri düşünerek diyebiliriz ki kişi olumsuz olaylar karşında duygularını ne kadar yönetebildiğine bakmak gerekir. Zorlu hayat olaylarında hemen pes etmiyorsa, anında öfkelenmiyor sa ya da saldırgan davranmıyorsa duygusal zekasının iyi olduğunu düşünebiliriz.
  3. İlişkilerine bakarak duygusal zekasını anlayabiliriz. Karşısındakini ilgiyle dinliyor mu? Nazik ve uyumlu  davranıyor mu? Karşısındakinin duygularına önem veriyor mu?
  4. Bir sıkıntı karşısında başkalarını suçlamaması ve kendi sorumluluğunu üstlenmesi de önemli göstergelerden biri sayabiliriz.
  5. Olumsuz olaylar kaşısın da panik yapmaması, sakin kalabilmesi, durum değerlendirmesi yaparak çözüme yönelik davranış ortaya koyma becerisi gelişmiştir.
  6. Eleştirildiğimde hemen savunma içine girmez. Kendi farkındalığı yüksel olduğu için eleştiriyi değerlendirmeye alır. Ancak bundan dolayı çökkünlük içine girmez. Çözüm konusunda sağduyulu ve
  7. Başarısızlıkla karşılaştığında durup nerede neyin ters gittiğini ve çözüm yollarını araştırır. Ve gerekli adımları atmak için kendini motive eder.

Elbette bu yazdıklarımla duygusal zeka sınırlı değil. Genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Aşağı yukarı duygusal zeka düzeyinin anlaşılmasını kolaylaştırmaya çalıştım. Bu maddelere bakarak kendinizin ve başkalarının duygusal zeka düzeyi konusunda tahmini bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Unutmayın ki bu özellikler geliştirilebilir durumdadır. Bazılarında kendinizi eksik görüyorsanız yapmanız gerekenler bellidir. O konuda kendinizi geliştirmek için yol haritası belirlemeniz gerekir.

Özkan Emiroğlu – Psikolojik Danışman

Yazılarımızı kaynak göstererek sitenizde yayımlayabilirsiniz.Yazıyı paylaşın

Yazı için yorumunuz