Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Nasıl Hazırlanır? BEP Nasıl Hazırlanır?

Özel gereksinimli olduğu belirlenen her öğrenci için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) hazırlanır. Bu amaçla öğrenci ayrıntılı değerlendirmeye alınır. Ayrıntılı değerlendirme sonucunda belirlenen performans düzeyi ve eğitsel gereksinimleri doğrultusunda yılda bir kez BEP hazırlanarak yıl içerisinde BEP ekibinin uygun gördüğü aralıklarla değerlendirme yapılır. Özel gereksinimli her öğrenci için hazırlanması gerekli ve yasal olarak zorunlu bireyselleştirilmiş eğitim programlarının temel amacı,bu öğrencilere en üst düzeyde yararlanabilecekleri eğitim fırsatları sunmaktır.

KİMLERİN BEP’E İHTİYACI VARDIR?

 • Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi olan bireylerin,
 • Engeli ya da yetersizliği,eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin,
 • Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyulan bireylerin eğitim programına ihtiyacı var demektir.

BEP’İN YARARLARI

 • Çocuğun yapabilecekleri betimlenir.
 • Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunulur.
 • Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirlenir.
 • Çocuğun kendi öğrenmesi ile ilgili daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olunur.
 • Çocuğun öğrenmesi izlenir.
 • Çocuğun ilerlemeleri kayda alınır.
 • Çocuğun ailesi ile diğer birim üyelerinin ilişkilerine katkıda bulunur.
 • Çocuğun eğitiminde karşılaşabilecek sorunlar ve çözümler alınacak kararlar hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlar.

BEP GELİŞTİRME BİRİMİ

Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında,gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen,aile,özel eğitim gerektiren öğrenci,rehber öğretmen-psikolojik danışman,eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen,özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni,gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur.

Başkan,aile,özel eğitim gerektiren bireyin kendisi,özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni,rehber öğretmen-psikolojik danışman BEP geliştirme biriminin çekirdek üyeleridir.

Ayrıca,gerek duyulduğunda tıbbi personel,fizyoterapist,konuşma terapisti,odyolog vb. farklı disiplinlerden uzmanlarda BEP toplantılarına davet edilebilirler.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Nasıl Hazırlanır? BEP Nasıl Hazırlanır? dokümanlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Nasıl Hazırlanır? BEP Nasıl Hazırlanır? (153,5 KiB, 23.541 hits)
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Nasıl Hazırlanır? BEP Nasıl Hazırlanır?Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir