Bakanlık Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Değerlendirme Formu

MEB Mevcut yönetmeliğin uygulanma sürecinde rehberlik hizmetleri ile ilgili sorun tespiti ve mevcut durum analizi yapmak istiyor. Ve gerekirse bu noktada Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler yapılacaktır.

Meslektaşlarımız yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu formu doldurmaları önemlidir. Formun uzunluğu sizi engellemesin. Mesleğimiz ile ilgili duyarlılığınızı bu forma lütfen yansıtın. (Form için adres aşağıdadır)

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Değerlendirme Çalışması (02.08.2019- 19.08.2019 ) tarihleri arası

Bakanlık bu konuda form ile ilgili açıklamasında;

Değerli Katılımcı, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 10.11.2017 tarih ve 30236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yer alan hükümler iki eğitim-öğretim dönemi boyunca sahada uygulanmıştır. Genel Müdürlüğümüzce, yönetmeliğin sahada yansımasını görmek; yürütülen rehberlik hizmetleri ile ilgili sorun tespiti ve mevcut durum analizi yapmak; süreç sonunda ihtiyaç olması halinde yönetmelikte gerekli değişiklikleri yapmak amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Ayrıca Bakanlığımızca yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonunun ana hedeflerinden biri olan Rehberlik Hizmetleri İhtiyaçlara Göre Yeniden Yapılandırılacak maddesinin alt hedeflerinden birisi de rehberlik hizmetleri mevzuat alt yapısının yeniden yapılandırılmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için de rehberlik hizmetleri ile ilgili mevzuatın yeniden ele alınması ihtiyacı doğmuştur. Tüm bu açıklamalar kapsamında geniş katılımlı bir çalışma ile rehberlik hizmetleri mevzuatında güncelleme ve yapılandırma yapmak ve konuyla ilgilenen her kesimin görüşüne başvurmak amacıyla bu değerlendirme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan form bazı bağımsız değişkenlerin analiz edilmesi amacıyla ön sorular ile başlayıp daha sonra yönetmeliğin tüm maddeleri ile devam edecek şekilde tasarlanmıştır. Ön sorular doldurulduktan sonra karşınıza çıkan yönetmelik maddelerinden görüş vermek istediğiniz maddenin/fıkranın/bendin altına bu madde/fıkra/bent ile ilgili;

1- Yaşanan Problemi

2- Çözüm için önerdiğiniz madde değişikliğini (maddenin önerdiğiniz son halini)

3- Maddenin değişiklik gerekçesini eksiksiz yazmanız gerekmektedir. Eğer yeni bir madde/fıkra/bent eklemek istiyorsanız yukarıda sayılan basamaklara geçmeden önce açılacak linkte yeni madde/fıkra/bent seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir.

Anket doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

a) Yazılacak tüm görüş ve öneriler Yönetmeliğin bir maddesiyle ilişkilendirilecektir.

b) Yukarıda sayılan üç basamak eksiksiz tamamlanacaktır. Herhangi birinin eksik olduğu görüş ve öneriler dikkate alınmayacaktır.

c) Rehberlik hizmetleri yönetmeliğiyle ilişkisi olmayan görüş ve öneriler dikkate alınmayacaktır.

d) Yönetmelikle düzenlenemeyecek; konusu kanun veya başka bir hukuki düzenleme kapsamına giren görüş ve öneriler dikkate alınmayacaktır.

e) Başka mevzuatı ilgilendiren görüş ve öneriler dikkate alınmayacaktır.(Örneğin: Özlük hakları, atama vb. konular)

f) Yazılacak görüş ve önerilerde toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı ifadeler yer alamaz.

g) Hakaret, küfür, aşağılayıcı ifadeler içeren görüş ve öneriler dikkate alınmamakla birlikte sahipleri hakkında gerekli adli ve idari soruşturma hakkı saklı tutulacaktır. Değerlendirme formunu doldurmak tamamen gönüllülük esaslı olup formu dolduran kişilerin (g) maddesindeki haller dışında kimlik bilgileri, kesinlikle kayıt altına alınmayacaktır, yayımlanmayacaktır, hiçbir kişi, kurum, vb. oluşumla paylaşılmayacaktır. Yönetmeliğe sunacağınız katkılardan ötürü şimdiden teşekkür ederiz.

demektedir.Forum için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir