Aynı Mahkeme, Aynı Konu, Farklı Karar

Dava konuları ve dilekçeleri aynı, davacıların vekili aynı, davalı kurum aynı, davalar aynı günde ve aynı idare mahkemesinde açıldı. Davalı kurumun savunmaları aynı, davacıların delilleri ve talepleri aynı, ancak kararlar farklı.

Biri Görevine İade Edildi
Müdür yardımcılığına yeniden atanmaları talebiyle iki üyemiz adına açtığımız davada Kastamonu İdare Mahkemesi, aynı konuda iki ayrı karara imza attı. Mahkeme, bir kararında, ?Müdür yardımcılığı için müracaat eden adaylar arasında Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Yer Değiştirme Formu?nun yürütmesi durdurulan takdir puanı çıkarıldıktan sonra yeniden yapılacak puanlama sonucuna göre davacının tercihte bulunduğu eğitim kurumu yöneticiliğine atanıp atanamayacağına karar verilmesi gerekirken, bu durum dikkate alınmaksızın davalı idarece doğrudan doğruya mahkeme kararlarının uygulanması gerekçe gösterilmek suretiyle davacının eski görev yerine iadesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır? diyerek, dava konusu işlemi iptal etti.

Diğerinin Davası Reddedildi
Aynı mahkeme, aynı gerekçelerle ve aynı konuda açılan bir başka davada ise, ?İdarenin kendiliğinden harekete geçmeden ilgililerin başvurusu üzerine yapmış olduğu işlemler, kendi takdir yetkisi içerisinde olup, idarenin yargı yoluyla belli bir eylem ve işlemde bulunmaya zorlanmasına hukuken olanak bulunmadığından, davacının daha önceki görevi olan Müdür Yardımcılığı?na yeniden atanma isteğiyle yapmış olduğu başvurunun, ildeki boş kadroların tespit edilerek ilanı ve bu kadrolara yapılacak başvuruların alınmasından sonra söz konusu kadroya yeniden atama yapılacağı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır? gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Yargının Görevi Hukuku Tesis Etmektir
Dava konuları aynı olmasına rağmen mahkemenin iki farklı karar vermesi yargı adına olumlu bir sınav olmamıştır. Yargının temel görevi, hukuku ve güveni tesis etmektir. Adli ve idari yargının verdiği kararlar yargıya olan güveni maalesef sarsmıştır. Bu sebeple yargıçlar karar verirken, daha dikkati olmalıdır. Yargıya güven, devlete güvendir. Vatandaşın yargıya güveni kalmazsa, toplumda kaos yaşanır.

Açılan birinci dava ve verilen karar

Açılan ikinci dava ve verilen karar

Kaynak:www.egitimbirsen.org.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir