Yazmak İhtiyacı

İlk yazıyı M.Ö.3300 yıllarında Sümerler bulmuştur. Çivi Yazısı diye adlandırılan bu yazının kökeni resim-yazı idi. Başta Mısır’ı etkilemiş, ancak Mısır’ın hiyeroglif yazısı sonra kendi sistemi içinde gelişmiştir. Doğuda ise İran yoluyla Hindistan’a ulaşmıştır. İndus yazısı hep o aşamada kalmıştır. Daha doğuda Çinliler ise çivi yazısından…

Oyunda oyuncağa az, çocuğa daha fazla iş düşmeli?

Hiç düşündünüz mü? Çocuklar ne zaman oyun oynamaya başlarlar. Çocuk doğar doğmaz bütün aile fertlerinin ilgisini üzerine çeker. Ebeveynin çocuğuna karşı yapmış olduğu sevgi dolu mimik ve davranışlarına karşılık çocuğu da tepkiler verir. Böylelikle çocuk kendini doğar doğmaz bir oyunun içinde bulur. Çocuğun gelişim dönemine…

Anne Baba, Çocuklarına Yardımlaşmayı Öğretmek İçin Yardım Etmeli?

Yardımlaşmanın; birlik ruhu ile çalışma, topluma yönelik hareketler içinde olmak, bir toplum içerisinde yaşayan insanların aralarındaki yakınlaştırıcı bağları ve karşılıklı işbirliği ile ilgili durumlarını gösteren bir oluşum şeklinde tanımlamaları vardır. İnsan soysal bir varlıktır. İçinde yaşadığı toplumun bir üyesidir. Toplumsal duyarlık ve toplum olma bilinci…

Anne ve baba, çocuklarındaki sorumluluk duygusunun gelişimini okul hayatı ile sınırlamamalı

Çocuklarının sorumlulukları yerine getirmemeleri çoğu anne ve babanın şikâyet konusudur. Genellikle bu şikâyetler çocukların okula başlaması ile ailelerin gündemine girer. Şikâyetler genellikle; ödev yapmama, okul çantalarının hazırlamama, okul eşyalarına sahip çıkmama, uyarı olmadan ders çalışmama şeklindedir. Sorumluluk Erken çocukluk dönemlerinden başlayarak yaş, cinsiyet, gelişim düzeyine…

Baba, çocuk eğitiminde ve çocukla iletişimde arka planda kalmamalı

Ailede, çocuğun eğitimi ve bakımı görevinden genellikle anneler sorumlu tutulmakta. çocuğun eğitimi ve çocukla iletişimde annenin önemi o kadar çok vurgulanmakta ki, baba çocukla iletişimde ve çocuğun eğitiminde çoğu zaman unutulmakta veya arka planda kalmaktadır. Baba, çocuğunun öğretmenine “hocam bizim çocuğun dersleri ile annesi ilgilenmekte,…

Eyvah Çocuğum Yalan Söylüyor!

Yalan söylemek, insanın kaygı ve korku duyduğu anlardan kurtulmak için başvurduğu savunma mekanizması, yani kendini koruma yoludur. Zararlıda olsa Zarasızda olsa yalan, yalandır. Sonuçta kişinin kendini aldatması ve bununla birlikte başkalarını da adatmaya çalışmasıdır. Bir hatayı gizleme amacı ile gerçeğe uygun olmayan bu girişim sözle…

Aile, Alan Seçiminde Öğrencinin Yanında Olmalı

Lise 1. sınıfın sonunda seçilecek alan, öğrencilerin ÖSS?de yapacakları tercihlerde son derece etkilidir. ÖSS?de alan ve alan dışı tercihlerde AOBP?nin çarpılacağı katsayı (Alan tercihlerinde 0,8, alan dışı tercihlerinde 0,3) farklı olacağı için, yanlış tercih yüzünden 25 puan ile 50 puan arasında değişen bir kayba uğrayacaklardır….