Özel Çocuklu Ailelerde Karantina Günleri

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın durumu, yayılmayı önlemek amacıyla uzmanların tavsiyesiyle bireylerin dışarı çıkmaması ve evde kalma çağrılarıyla devam etmektedir. Nitekim bu süreçte evde geçirilen zamanın çocukların gelişim düzeylerine etkisi de yadsınamaz. Ebeveynlerin sürece ilişkin tutum ve davranışları çocukların psikolojilerini yakından etkiler.Özel gereksinimli çocuğu…

Mutlu Evlilikte Değerlerin Önemi

Günümüzde evli bireyler arasında şiddetin, geçimsizliğin ve beraberinde boşanma oranlarının arttığı aşikardır. Evlenmenin değil evliliği sürdürmenin önemli olduğu bir çağda ilişkilerin, uyumun, duyguların ve pozitif iletişimin gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak faydalı olacaktır. Evlenme kararını vermek bir kişi ile hayatınızı birleştirmek hiç de kolay değildir….

Farkında yaşam ve farkında mutluluk üzerine neler yapılmadır

+Hatırlıyor musun? -Neyi? +Geçen gün çok gülmüştük hani -Hatırlayamadım. +Ama sen de oradaydın. Farkındalık Parodisi Mutluluk Demosu Evet, yukarıdaki diyolog örneğinde de gördüğümüz gibi bireylerin hayatın içinde fiziken varlığını gösterdiği, duygusal ve zihinsel anlamda farkındalığın geri plana atıldığı, bütünlükten uzak yapmacık yaşantıya mutluluğun demo hali…