Anaokullarında rehberlik öğretmeni kadrosu kaldırıldı mı?

MEB Norm Kadro Yönetmeliği değişikliği ilgili yönetmelik  25.11.2016 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bu yönetmeliğin anlaşılması için önceki yönetmelik ile sonraki yönetmeliğin karşılaştırılmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

Önceki Norm Kadro Yönetmeliği;

Madde 21 –
(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerine, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000’e kadar olan yerlerde 4, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması halinde ilave olarak bir rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.
(2) Okul rehberlik servislerine;
a) Özel eğitim kurumlarında (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim okulları dahil) toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,
b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,
c) Ortaöğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,
ç) Yatılı veya pansiyonlu eğitim kurumlarının öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,
d) İlçe merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle norm kadro verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,
e) Mesleki eğitim merkezlerinden çırak ve kursiyer sayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1,
rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir.
(3) Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına, öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.
(4) Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz

 

Yeni Norm Kadro Yönetmeliği;

“a) Özel eğitim anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kuramlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kuramlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) Anaokulları hariç olmak üzere, ilkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,”

“(3) Anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kuramlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğer eğitim kuramlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(4) Özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.”

 

İkisi arasında farka baktığımızda “Anaokulları hariç olmak üzere” diye belirtilmiş, ancak uygulamanın nasıl olacağı konusunda bir şey demek için henüz erken diye düşünüyorum.

Bir ara norm kadro anaokullarında kaldırılmış ve daha sonra Danıştay 16. Dairesi 2015/10784 sayılı kararı ile Bağımsız Anaokullarında Rehber öğretmen normunun kaldırılmasına dair Norm Kadro yönetmeliğini iptal ettiği için, danıştayın verdiği kararlar bağlayıcı ve uygulanmak zorunda olduğundan tekrar anaokullarında rehber öğretmenler çalışmaya başlamıştı.

Danıştayla ilgili bu bu konu forumda da tartışılmıştı. http://aktuelpdr.aktuelegitim.com/index.php?topic=25743.0

  

Anaokullarında rehberlik öğretmeni kadrosu kaldırıldı mı?” için 6 yorum

 1. 1. 0-6 yaş, bireyin zihinsel ve kişilik gelişiminin önemli bir bölümünün oluştuğu kritik bir yaş dilimidir. Bu dönemde çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin dikkatli takibi ve desteklenmesi çocuğun sağlıklı bir birey olabilmesi için yapılabilecek en önemli görevdir. Daha ileri ki dönemlerde (ilkokul, ortaokul, lise) ortaya çıkan sorunların, çok daha erken yaşlarda yaşanan olumsuzluklardan kaynaklandığı göz önünde bulundurularak, öğrencilerin gelişimlerinin takibi, sorun teşkil eden noktalarda gerekli çalışmaların ve rehberliğin yapılması sorunun büyümeden ve kökleşmeden çözülmesini sağlayacaktır.
  2. Koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetlerinin problemlerin çözümünde ilk aşamada daha etkili olacağı, şiddet, ihmal ve istismar açısından rehber öğretmenin öneminin yadsınamayacağı, bu yaş grubunun daha fazla rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetine ihtiyacı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
  3. Okulöncesi dönemde en önemli konulardan bir tanesi de aile eğitimleridir. Erken çocukluk dönemindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir konu olmaktan çıkmış durumdadır. Çocuklarda yaşanan sorunlar çoğunlukla anne babaların bilinçsiz yaklaşımından ve aile içinde yaşanan problemlerin çocuğa yansıma biçimlerinden kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Bu noktada ailelerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi yaşanacak olan sorunların önlenmesinde çok büyük bir önem arz etmektedir.
  4. Aileler çocukları ile yaşadıkları sorunları, öğretmenleri, okul idaresi yerine uzman görüşüne başvurmak amacıyla rehber öğretmenler ile paylaşmayı ve çözüm aramayı tercih etmektedir.
  5. Okul öncesi eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kaynaştırma eğitimlerinin zorunlu olması, ayrıca yine okullarda zorunlu hale gelen destek eğitim odalarında eğitimlerin bilinçli olarak sürdürülmesi, öğrencilerin gelişimlerinin takip edilmesi, RAM süreçlerinin doğru yürütülmesi ve özel eğitim öğrencileri velilerinin çocuklarının durumları ve süreç hakkında bilgilendirmesi gibi son derece önem arz eden konularda rehber öğretmenlere çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır.
  6. Okul içerisinde öğretmenlerin ihtiyaç duydukları, rehberlik konuları ile alakalı olarak daima başvurabilecekleri bir birimin okulda yer alması öğretmenler açısında da büyük önem arz etmektedir.
  7. Öğrenciler ile yaşanan problemleri aşma konusunda okulöncesi öğretmeni ile rehber öğretmenin misyonunun bir tutulması son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bu nedenle öğrencilerle ilgili ya da sınıf bazında yaşanan sorunlara yönelik rehberlik alanına ait uzmanlık bilgisi gerekeceğinden okulöncesi kurumlarda rehber öğretmenlere daima ihtiyaç vardır.
  8. Okul öncesi eğitim kurumlarında rehberlik kadrolarıyla ilgili yapılan değişiklikler eğitim planlarına zarar vermekte ve okulların işleyişini aksatmaktadır.

  Biz bağımsız anaokulları müdürleri olarak, okulöncesi dönemde özellikle, öğrencilerin ve ailelerin profesyonel bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinden yararlanmaları gerekliliğine inanmakta ve bu çalışmaların yeni programlar ile desteklenmesinin okulöncesi eğitim çalışmalarını zenginleştireceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle; anaokullarında rehber öğretmen norm kadrolarının daima yer alması gerekmektedir.

  1. Pdr egitimi alıyorlar da çocukları bırakıp bireysel görüşme danışmanlık aile eğitimi gibi uygulamaları hangi arada yapıyorlar meraktayım.ayrıca bizim gibi eğitim aldıkları için mi ağlayan çocukları sene başında üstümüze atıyorlar?

 2. Arkadaşlar konu ile ilgili olarak kaçımız sosyal platformlarda görüş yazdık? Sendikamıza yazı yazdık? Pdr derneğine yazı yazdık? Bimere yazı yazdık? Ben birazda hatayı kendimizde aramamız gerektiğini düşünüyorum hakkımızı aramada çok pasif kalıyoruz. İnternetteki sosyal platformlara bakıyorum en alakasız branşlar veya alandışı olanlar bile en ufak bir şeyde bile o kadar çok baskı yapıyorlar ki yetkililerin bunlardan etkilenmemesi imakansız hale geliyor resmen yüzbinlerce kişinin sesiymiş gibi davranıyorlar doğal olarakta yetkilileri ve siyasileri etkiliyorlar. Siz hiçbir yetkilinin bu mecraları takip etmediğini mi düşünüyorsunuz bal gibi de takip ediyorlar ve verilen tepkiye göre de davranmak zorunda kalıyorlar. saygılarımla…

  1. Yazdik arkadasim sendika da bimer de devreye sokuldu.burunlarinin dikine gittikleri icin surekli yer degistirmek zorunda kaldim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir