Adolf Hitler ve Liderlik Analizi

Dünya tarihinde geçmişten bugüne kadar birçok lider gelip geçmiştir. Bu kişiler çeşitli özellikleriyle belirli bir kesimi ya da insan topluluğunu etkisi altına almışlardır. Bu kişilerin etki altına almalarında ; en önce ideolojileri, düşünceleri, fikirleri, davranışları ya da duruşları etkili olmuştur.

Bu liderlerden biri de tarihe damgasını vurmuş politikacı, asker ve Alman sosyalist işçi partisi lideri Adolf Hitler’dir. Adolf Hitler, Almanya’da I. Dünya savaşından sonra güç kazanmıştır. Daha sonra katıldığı Alman işçi partisi sayesinde ülkesinde büyük bir gücü ele geçirmiş ve Alman halkının önderi olma yolunda ilerlemiştir.

Adolf Hitler, Alman vatandaşı olmamasına rağmen önderi olduğu kesim onu sahiplenmiş ve kendilerinden biri olarak görmüşlerdir. Onun her sözüne, düşüncesine ve ideolojisine nedensiz bağlanma yaşamışlardır. Adolf Hitler’in ideolojik fikirleri ; toplumun çıkarlarıyla, istekleriyle ve gereksinimleriyle uymuş olması onu Almanların gözünde liderlik vasfına taşımıştır.
Peki Adolf Hitler’in Almanların gözünde bu derece büyük bir önder haline gelmesinde hangi özellikleri önemliydi? Adolf Hitler’in korkusuz, cesur ve gözü kara oluşu halkta ona karşı büyük bir güven duygusu oluşturmuştur. Mücadeleci tavrı onu lider yapmada en önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Alman halkı ona karşı büyük bir sevgi, saygı ve itaat içerisinde olmuştur. Adolf Hitler; Alman halkı için tam bir ‘Karizmatik Lider’ modelindeydi. Çünkü yönettiği grup üzerinde güçlü ve alışılagelmemiş bir hakimiyet şekli vardı. Hitler’in bu özelliği, halkının sadece davranışlarını değil fikir, inanç ve tutumlarını değiştirebilecek nitelikte idi.

AdolfHitler

Hitler’in bu derece etkin bir kişilik olmasında şüphesiz en büyük etkenlerden biri de hakim olduğu grupla kurduğu iletişimdi. Hitler, halka hitap etmeden önce ne söyleyeceğini nasıl telaffuzlar edeceğini planlıyordu. Çünkü bu karizmatik liderliğin önemli bir gereğiydi. Hatta konuşmalarından önce halkı etkilemek ve dikkat çekmek için doktor vasıtasıyla göz rengini parlaklaştırması onun önderliğini kabul edişini göstermektedir. .Konuşma esnasında sert tavırları, ani hareketleri, etkileyici jest ve mimikleri ve kendinden emin duruşu onu tam anlamıyla karizmatik bir lider yapmıştır.

Hiç şüphesiz Adolf Hitler; liderliğin hakim olmada ne kadar etkili bir silah olduğunu biliyordu. Ve ona göre de kendini planlıyordu. Bu durumunu etkin bir şekilde kullanan nadir insanlardandı. Adolf Hitler , tarihe her ne kadar kötü anılarla da adını yazdırmışsa da ondan öğrenilecek iyi şeylerden biri de; etkin bir liderlik oluşturabilmenin, karizmatik liderlik ve bu liderliği kullanabilmenin yolları olmuştur.
Eren Aydoğmuş

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir