Adım adım okul rehberlik planı hazırlama süreci

 1. MEB Genel hedeflerini belirledi, daha sonra 15/09/2017 tarihine kadar PDR İl Danışma komisyonu yerel hedeflerini belirler.
 2. Okullar tarafından öğrenci, öğretmen ve velilerin RPD hizmetleri ihtiyaçlarını 6/10/2017 tarinine kadar analiz eder (Beki bu analiz nasıl olacak? sorusunun cevabını aşağıdaki başlıkta vermeye çalıştım)
 3. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda özel hedeflerini belirler.
 4. RPD hizmetleri planı hazırlanacak ve 13/10/2017 tarihine kadar RAM’lara gönderilecektir.

Süreç bu şekilde işleyecektir. Ancak gördüğüm kadarıyla bu süreçte iki konu meslektaşlarımın kafasını karıştırıyor. Biri ihtiyaçların nasıl analiz edileceği konusu diğer planın nasıl hazırlanacağı konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Maddeler halinde bunları yazmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar kaynaklı yazmaya çalışacağım.

 

RPD hizmetleri ihtiyaçları nasıl analiz edilecektir?

  1. Kılavuzun altıncı sayfasında bulunan takvimde “Okullar tarafından öğrenci, öğretmen ve velilerin RPD hizmetleri ihtiyaçlarının analiz edilmesi” diyor.
  2. Öğretmen ve velilerin ihtiyaçlarını analiz için genel müdürlük iki form zaten yayımlamıştır. Bu iki formu uygulayabilirsiniz. En azından örneklem olacak sayıda formu uygulamak gerekir. Form için tıklayınız.
  3. Öğrencilerin ihtiyaçları belirlenirken yapılması gereken çalışmalarda da sıkıntı yaşanıyor. Yaşam pencerem uygulanacak mı uygulanmayacak mı? Sorusu sıkça soruluyor. Yaşam pencerem ekim ayının sonuna kadar süresi var. Ancak planın süresi 13 ekim olduğuna göre meslektaşlarım Yaşam Pencerem uygulaması bu süreç içerinde yetişemeyebilir (Eğer yetiştirirse bunu da ortaokul ve lise için ihtiyaç analizinde ve risk haritasında kullanabilir). Bu noktada öğrencilerin RPD ihtiyaçları konusunda farklı araçlardan ve yollardan fayadalanılabilir. Kılavuzun 7 nci sayfasında “Hedefler belirlenirken, önceki eğitim öğretim yılına ait çalışma verilerinden, ihtiyaç analizlerinden, paydaş öneri ve görüşlerinden yararlanılır.” diyor.
  4. Önemli olan ihtiyaç analizinin yapılmasıdır. Bu noktada öğrencilerin RPD ihtiyaçlarını belirlerken önceki yılların verilerini de kullanabiliriz. Ayrıca öğrenci rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesinde paydaşların öneri ve görüşleri de bu hedefin belirlenmesinde önemlidir. (Bu ihtiyaçları analizleri rapor şekline getirip Okul RPD komisyonunda paylaşılabilir)
  5. Kılavuzun 8 nci sayfasında “RPD Hizmetleri Yürütme Komisyonu kitapçıkta yayınlanan takvim doğrultusunda RPD hizmetleri planını hazırlar. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan durumlarda plan güncellenebilir. “ diyor. Buna göre eğer rehberlik planımızı yaptıktan sonra Yaşam Penceremi uyguladığımızda bunun sonucuna göre ihtiyaç halinde rehberlik planımızda güncellemeye gidebiliriz.
  6. Okul risk haritası da ihtiyaç analizinde önemli kaynaklardan biridir. Bu konuda kılavuz “Öğrenci Profil Belirleme Yönergesinde” Yaşam Pencerem anketi okulöncesi ve ilkokullarda uygulanmadığından bu kademelerde sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sınıf Risk Haritası, okul rehberlik öğretmeni tarafından Okul Risk Haritası oluşturulur, rehberlik hizmetleri ihtiyaçları belirlenir; ancak bu tespitleri yaparken öğretmen gözlemi, e-okul listeleri ve öğrenci düzeyine uygun bireyi tanıma tekniklerinden de yararlanılır.” demektedir. Bu açıklamaya göre ihtiyaç analizinde öğretmen gözlemi, e-okul listeleri ve öğrenci düzeyine uygun bireyi tanıma teknikleri de önemli araçlardır.
  7. Sonuç olarak okulunuzun ihtiyacını belli düzeyde belirlemenizi amaçlanmaktadır. Elbette bunu mükemmel ve tam yapmak mümkün olmayacağı için kılavuzda planı eğitim öğretim süreci içinde güncelleyebileceğimizi belirtmiştir. Bu konudaki süreci meslektaşlarım kendi deneyimleriyle yönetmesi yeterli olacaktır.
  8. Son olarak, ben ihtiyaç analizimi bir dosyada toplayarak sürecin ilk aşamasını tamamlamayı düşünüyorum. İkinci aşama kılavuza göre mayıs ayında olacaktır.

 

 

Okul RPD HİZMETLERİ PLANI NASIL HAZIRLANIR?

Kılavuzun 8 nci sayfasında “RPD Hizmetleri Yürütme Komisyonu, ihtiyaç analizlerinden, paydaş öneri/görüşlerinden ve önceki eğitim öğretim yılına ait çalışma verilerinden yararlanır. RPD Hizmetleri Yürütme Komisyonu kitapçıkta yayınlanan takvim doğrultusunda RPD hizmetleri planını hazırlar. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan durumlarda plan güncellenebilir. Rehberlik öğretmeni olmayan rehberlik ve araştırma merkezleri okul ve kurumlarda RPD planının hazırlanmasında müşavirlik eder, planlanan çalışmalar RPD Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından yürütülür. Genel ve yerel düzeyde hedeflere ilişkin çalışmalar, okul ya da kurumun bağlı bulunduğu RAM’ların koordinatörlüğünde yürütülür. Özel düzeyde hedefler sınıf rehberlik hizmetleri planında yer alan kazanımlar doğrultusunda yerine getirilir.” diyor.

Buna göre plan ihtiyaç analizinden sonra yapılır. Ve okul RPD hizmetleri planında sadece psikolojik danışmanın yapacağı çalışmalar olur. Sınıf rehberlik çalışma kapsamında bizim yapacağımız çalışma varsa bu çalışma hem okul RPD hizmetleri planında hem de sınıf rehberlik planında bulunur. Kılavuz bu konuda “Örneğin bireyi tanıma tekniklerinden biri uygulanacak ise, bu tekniğin uygulanması çalışması hem okul RPD hem sınıf rehberlik hizmetleri planında yer alır.” demektedir.

Şahsen ben bir sayfada iki ay bulunması bakımından excel formatını kullandım. Bunu yaparken bir önceki yılın RPD planında okulumda rehberlik servisi olarak yaptığım çalışmaları ay ay bir dökümünü çıkarttım. Ayrıca ihtiyaç analizi ve hedeflere göre eklenmesi gereken çalışmalarda varsa bunları da ayrıca döküme ekledim. Daha sonra excel formatına, çıkartığım çalışmalara kod haritasında karşılık gelenleri yazdım. Örneğin geçen sene “verimli ders çalıma becerileri”  olarak eklediğim çalışmayı kod haritasında karşılığı olan “(ÖOVEg10) Verimli Ders Çalışma Teknikleri” nı planıma ekledim.

 

Önemli olan benim bir yıl boyunca yol haritamın ne olacağını belirlemektir. Bu noktada planlama önemli olmakla birlikte bizlerin nihayi amacı plan yapmak değil planda uygulayacağımız çalışmalardır. Araç olan planı amaç haline getirmemek gerekir. Ve okulumuz için faydalı olacağını düşündüğümüz bir planı hazırlamak yeterli olacaktır. Umarım bir nebze bu konuda yardımcı olabilmişimdir.

Konuyla ilgili yanlışımız varsa ya da eklenmesi gereken ya da sorunuz varsa bunları yorumlar bölümünde yazabilir ya da facebook’dan doğrudan bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar.

 

Özkan Emiroğlu – Psikolojik Danışman

Meslektaşlarım https://www.facebook.com/ozkanemiroglu dan bizi takip edebilir.
instagram takibi için: https://www.instagram.com/aktuelpdr/
twitter takibi için: https://twitter.com/ozkanemiroglu

 

Adım adım okul rehberlik planı hazırlama süreci” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir