Açıköğretim sınav yönetmeliğinde neler değişti?

Açıköğretim Fakültesi sınav yönetmeliğinde 17/02/2009  tarihinde bazı değişiklikler yapıldı.Yapılan değişiklikleri 5 maddede inceleyebiliriz.

Yapılan birinci değişiklik;

?MADDE 10 ? Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek istedikleri öğretim yılı başındaki kayıt yenileme döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.?

Bu değişikliğe göre;

Öğrenciler öğrenime devam etmek istedikleri yıl için mutlaka kayıt yaptırmak durumundadırlar.Ayrıca kaydını yaptırmayan öğrenciler sınavlara giremeyecekleri gibi öğrencilik haklarından da yararlanamayacaklardır.

Yapılan ikinci değişiklik;

MADDE 16 ? a-) ?Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz.?

Bu değişikliğe göre ise;

Öğrenciler kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabileceklerdir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.Ayrıca kayıt yenilemedikleri yıllar yukarıda belirtilen dört ve yedi yıllık süreye dahil edilmeyecektir.Buradan hareketle öğrencilerin kayıt yaptırmadıkları yıllar sürelere dahil edilmeyeceği için sözü edilen okulda geçirecekleri süre uzayabilecektir. Öğrencilikle ilgili haklarıda ertelenmiş sayılacaktır.

Yapılan üçüncü değişiklik;

?MADDE 17 ? Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi dersleri transfer edilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz.

Dikey geçiş yapan öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarından almış olduklarından lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmaz.?

Bu değişikliğe göreyse;

Öğrenciler Anadolu Üniversitesi?nden daha önce almış ve başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi derslerinden muaf tutulacaklardır. Burada kriter bu derslerin Anadolu Üniversitesi?nden alınmış ve başarılmış olmasıdır. Dolayısıyla başka üniversitelerde alınan ve başarılan bu derslerden muafiyet söz konusu değildir.

Üniversitenin ön lisans programlarını bitirdikten sonra dikey geçiş yoluyla açıköğretim fakültesi lisans programlarına geçiş yapıldığında ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerini yeniden almalarına gerek yoktur.

Yapılan dördüncü değişiklik;

?EK MADDE 1 ? İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi; not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmaz.?

Bu değişikliğe göreyse;

Not ortalamaları hangi puan aralığında olanlar yüksek onur öğrencisi, hangi aralıkta olanlar onur öğrencisi sayılacağıyla ilgili bu maddede önemli konu disiplin cezası alanların bu şartları sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi yada onur öğrencisi sayılmayacağıdır.

Yapılan beşinci değişiklik;

?EK MADDE 3 ? Farklı alanlardan dikey geçiş yapan öğrencilere Fakülte Kurulunca kararlaştırılan lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanır. En fazla iki dersten başarısız olan dikey geçiş öğrencileri, başarısız oldukları bu dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla üçüncü sınıfa kaydedilir.?

Bu değişikliğe göreyse;

Farklı alanlardan dikey geçiş yoluyla lisan programlarına gelen öğrencilere lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanacaktır. Bu hazırlık programında en fazla iki dersten başarısızlıkları halinde bu dersleri üçüncü sınıfta almak şartıyla üçüncü sınıfa kaydedileceklerdir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler 2009-2010 öğretim yılı başında yürürlüğe girecektir.

Ahmet GÜNAY
Psikolojik Danışman

AKTUELEGİTİM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir