8. Sınıflar TEOG Yerleştirme Ve Puan Hesaplama Sistemi Nasıl Olacak?

Açıklanan TEOG Tercih Kılavuzuna göre yerleştirmeye esas puanların (OYP) ilanı 30 Haziran 2017 tarihinde açıklanacak. Tercih döneminde kullanılacak olan bu puanlar öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayacak.

Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması

Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. Derslerin katsayısı ise şu şekilde oluşuyor. Buna göre;

 

Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilgisi 4
İnkılâp Tarihi 2
Yabancı Dil 2
Din Kültürü 2

Yılsonu başarı puanının hesaplanması

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Yani takdir teşekkür hesaplamada elde etmiş olduğumuz yılsonu başarı puanlarıdır. E-Okul sisteminden yılsonu başarı puanları olarak tüm yıllara geçmişe dönük olarak bakılabilmektedir.

Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı

Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacaktır. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:

  1. Tercih önceliği,
  2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,
  3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı. Yine aynı gün (30 Haziran 2017) Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının ilanı gerçekleştirilecek. Adaylar belirlenen kontenjan ve başarı yüzdesi ve puanlara göre tercih döneminde tercihlerini verecekler. Tercihler 14 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edecektir.

Ömer GÜMÜŞOĞLU
Psikolojik Danışman

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir