2019-2020 MEB’in Rehberlik Hizmetleri Çalışma Planı Genel Hedefleri

Geçen yıl bakanlık genel hedefleri Bağımlılık ile  Mücadele  ve İhmal ve İstismardan Korunma genel hedef olarak belirlemişti. Her yıl Rehberlik Hizmetleri Çalışma Planı konusunda Genel Hedefler ortaya koymaktadır.

2019-2020 MEB’in Rehberlik Hizmetleri Çalışma Planı Genel Hedefleri ile ilgili bakanlık yazısı;

Bakanlığımız tarafından resmi/özel  okul ve kurumlarda  sunulan  rehberlik hizmetlerinin planlanmasında temel alınmak üzere her eğitim öğretim yılı için genel hedefler belirlenmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bakanlığımız genel hedefleri;

  • Şiddeti Önleme,
  • Rehberlik Hizmetlerinin Tanıtılması

olarak belirlenmiş olup, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile resmi ve özel okul/kurumlarda rehberlik hizmetlerinin planlanmasında temel alınacaktır.

Şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalarda ölçme aracı olarak http://orgm.meb.gov.tr/ adresinde Rehberlik Hizmetleri – Rehberlik Hizmetlerinde Kullanılan Formlar linkinde yer alan şiddet anketlerinden ölçme aracı olarak yararlanılabilecektir.

Tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin eğitim kurumlarında sunulan rehberlik hizmetlerinin kapsamı hakkında detaylı bilgi edinmeleri ve bu hizmetlerden daha etkin bir şekilde yararlanabilmeleri amacıyla rehberlik servisleri tarafından sürdürülen ve gerçekleştirilen  çalışmaların öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından bilinirliğinin sağlanması ve hizmetlerin görünür  olması  gerekmektedir.

Aynı zamanda rehberlik hizmetleri il danışma komisyonları ile okul/kurumların belirleyecekleri yerel ve özel hedeflerin belirlenmesinde kullanılacak hedef listesi güncellenmiş olup hedef listesine http://orgm.meb.gov.tr/ adresinde Rehberlik Hizmetleri – Eğitim Kurumları Rehberlik Programları linkinden ulaşılabilecektir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir