2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan kaynakları sitesinde henüz aktif olmayan “2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu” yazısı dahi heyecan uyandırdı. Uzun zamandır tayin başvursusunda bulunmak için kılavuzu bekleyen öğretmenler her türlü gelişmeyi takip ediyor. Umarım İnsan kaynakları genel müdürlüğü sitesinde çıkan bu yazı öğretmenlerin beklentisinin ipucusudur. Şimdi heyecanla “Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu” linkinin aktif olması bekleniyor.

2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu için tıklayınız

[reklam]

Genel Açıklamalar

1. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru, atama, ayrılma ve başlama işlemleri EK-1 Takvim?de belirtilen süre içinde tamamlanacaktır.

2. 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu kılavuzda yapılan açıklamalar  çerçevesinde, öğretmenlerin il içi yer değiştirme iş ve işlemlerinden, başvurulardan uygun  olanların onaylanmasından ya da uygun olmayanların reddedilmesinden eğitim kurumu yöneticileri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

3. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan eğitim kurumu yöneticileri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yetkilileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

4. İl içi yer değiştirme başvuru döneminde öğretmenlerimizin yaz tatilinde olduğu göz önünde bulundurularak, çalıştığı il ya da ilçe dışında bulunan ve il içi yer değiştirmelere başvuran öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğünü iletişim araçlarıyla (e-posta, telefon,
faks vb.) bilgilendirmek şartıyla başvurularının onaylanmasını sağlayabileceklerdir. Eğitim kurumu müdürlükleri, yer değiştirme başvurusu yaptığını iletişim araçlarıyla bildiren öğretmenlerin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespitini yaptıktan sonra uygun bulunanların başvurularını başvuru süresi içinde onaylamakla yükümlüdür. Bu şekilde başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Elektronik Başvuru Formunun çıktısı, okul müdürlüklerince alınarak ayrılış işlemleri için görev yerine dönen öğretmenlere imzalattırılacaktır.

5. İl millî eğitim müdürlüklerinde; başvuruların onaylanması için ilgili müdür yardımcısı veya
şube müdürünün sorumluluğunda atama yer değiştirmelerde, yeterli sayıda yetkin personel
görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının kontrolünün yapılması sağlanacaktır.
6. Yer değiştirme başvurularında oluşabilecek sorunlar öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce
çözülecektir. İl millî eğitim müdürlükleri tereddüt ettikleri hususlarda Bakanlıkla iletişime
geçecektir.

7. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmesi yapılan öğretmenler, iller arasında yer değiştirmeye başvuruda bulunamaz. İl içinde ataması yapılamayanlar ise iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

8. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

9. 11/04/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; dönüştürülen ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin yeni oluşturulan ilkokul ya da ortaokulda geçen hizmet süreleri ile hizmet puanları birlikte değerlendirilecektir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir