2012 YGS-LYS Yerleştirme Sonuçları

2012 YGS ve LYS tercihleri 23 Temmuz – 3 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapıldı. Sıra geldi 2012 ÖSYM Yerleştirme Sonuçlarının açıklanmasına. Büyük bir heyecanla üniversite adayları 2012 YG-LYS Yerleştirme Sonuçlarını bekliyorlar. ÖSYM 2012 YG-LYS Yerleştirme Sonuçlarını geçen yıl 19.08.2011 tarihinde açıklamıştı. Bu yılda 2012 Üniversite yerleştirme sonuçlarının bu tarihe yakın bir zamanda açıklayacağını düşünüyorum.

2012 YGS-LYS Yerleştirme Sonuçları nasıl duyurulacaktır?

2012 ÖSYS Üniversite yerleştirme sonuçları için tıklayınız

2012-ÖSYS Merkezî Genel Yerleştirme Sonuçları İnternet (http://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Yerleştirme Sonuç Belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

2012 ÖSYM Yerleştirme Sonuçlarına göre kayıt işlemleri nasıl yapılacaktır?

2012-2013 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bütün üniversitelerde
3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak
kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt
işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

4.1. KAYIT ıÇıN GEREKLı BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet
belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM
programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı
yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı
suretleri
ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından
http://kamu.turkiye.gov.tr ınternet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite
rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Anadolu Üniversitesi merkezi açık öğretim programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim
programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

4.2. KAYITLA ıLGıLı ÖNEMLı NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle
üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri
yapmaya yetkilidir.

2012-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır.
Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları
programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden
bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

Etiket: 2012 YGS-LYS Yerleştirme Sonuçları, 2012 ÖSYM Yerleştirme Sonuçları, üniversite yerleştirme sonuçları

2012 YGS-LYS Yerleştirme Sonuçları” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir