2011 Ocak Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu

Öğretmenler; sağlık, eş ve öğrenim durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer
değiştirmeler kapsamında, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
Ancak, bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte
karşılanması temelinde değerlendirilecektir.

İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvurular
birlikte alınacaktır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı
üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır.

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda
adaylıklarının kaldırılmış ya da 13 Şubat 2011 tarihi itibarıyla kaldırılacak olması şartı aranacaktır. ?Aday?
öğretmenlerin yer değiştirme istekleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nin 14 ve 15?inci
maddesinde belirtilen ?açıktan ve kurumlar arası yeniden atama? ile ?açıktan ilk atama, kurum içi ve
kurumlar arası ilk atama? kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde
bulunabilmeleri için, son olarak atandıkları ilde, 13 Şubat 2011 tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle
görev yapmış olmaları gerekmektedir.

Kılavuz için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir