2011 Müdür Yardımcılığı Sınav Soru ve Cevapları

1 Ekim 2011’de yapılacak olan 2011 Müdür Yardımcılığı Sınavı Soru ve Cevapları yayınlandığında sitemizden de soru ve cevaplara ulaşabileceksiniz. O zamana kadar aşağıdaki yorumlar bölümünde girdiğiniz müdür yardımcılığı sınavında hatırladığınız soruları ve cevaplarını yazabiliriz. Sınava girecek olan tüm yönetiti adaylarına başarılar diliyoruz.

2011 Müdür Yardımcılığı Sınav Soru ve Cevaplarına ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlarda hatırlanan sorular bulunuyor2011 Müdür Yardımcılığı Sınav Soru ve Cevapları” için 134 yorum

 1. 29 ekim 1923 ten 20 nisan 1924 e kadar devlet anayasasız mıydı acaba??yeni türk devleti veya türkiye cumhuriyeti 1924 anayasası çıkarılana kadar 1921 anayasasını kullanmadı mı??sorunun cevabı her şekilde teşkilatı esasiye..

 2. @Gürbüz KERMAN
  Mal bildirimi “siyasi haktır” diyorum. Aksini yazdığım yer mi var.

  Alıntı yapılan yerin altında yazdığım öncekiyorum bakın.

 3. kıtasahanlığıda coğrafi formasyondur ve turkiyeyle yunanistan arasında 12 mil e çıkarmak istemesiyle ilgili olarak sorun vardır
  mili egtim kitapları 12 sınıf kitabı
  komşularla ilgili sorunlarda geçiyor

 4. IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı
  A. Hizmete girme
  MADDE 70- Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.
  Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.
  B. Mal bildirimi
  MADDE 71- Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez

  @Özkan Emiroğlu

 5. @taner tenkoğlu
  ya bu soruları neden yayınlamadılar sizce her kafadan bir ses çıkıyor hala kime inanacağımı şaşırdımmmmmmmm

 6. bu tamamen kitapçıktaki sıralama
  1-10 TÜRKÇE
  11-15 RESMİ YAZIŞMALAR
  16-25 İNKILAP VE ATATÜRKÇÜLÜK / ULUSAL GÜVENLİK
  26-34 ANAYASA
  35-40 GENEL KÜLTÜR
  41-42-43-44 / 657
  45-46-47 / 5018
  48-49-50 / 1739
  51-52-53 / 222
  54-55-56 / 5442
  57-58-59 / 4982
  60-61 / 3071
  62-63-64 / 1702
  65-66-67 / 4483
  68-69-70 EK DERS
  71-72 DİSİPLİN AMİRLERİ
  73- 74-75 İLKÖĞRETİM KURUMLAR
  76-77-78 SOSYAL ETKİNLİKLER
  79-80-81 OKUL AİLE BİRLİĞİ
  82-83-84- ORTAÖĞRETİM SINIF GEÇME
  85-86-87- ORTAÖĞRETİM ÖDÜL DİSİPLİN
  88 89-90- ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
  91 92-93- REHBERLİK HİZMETLERİ
  94 95-96- ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
  97 98- ULUSAL BAYRAMLAR
  99-100 BAYRAK TÖRENLERİ

 7. MÜDÜR YARDIMCILIĞI 2011 A KİTAPÇIĞI

  1 Şam en başta gelen efsanevi şehirdir yanlış olandı
  Türkçe
  2 Değerlendirme cümlesi yoktur paragrafı (ı. cümlede değerlendirme yok)
  3 Nesli (ünlü süşmesi)
  4 Karıştım (cümlenin yüklemi)
  5 Adaleleri titriyorlar (özne yüklem uyuşmazlığı)
  6 Kültür bakanlığı’nın (yazım yanlışı)
  7 Paragrafın anlamı bozulur.. kendini beğendiği? şeklinde d şıkkı olmalıydı
  8 Gelmiyelim yanlış yazılmıştı (yazım yanlışı)
  9 Olumlu düşünmeye sevk etmek (kitapların yararları…)
  10 Reşat nuri dil sanatı (halkın anlayacağı dilde yazması)
  11 Resmi bilgi ses görüntü vb şeklinde olandı a kitapçığında Resmi Yazışma
  12 Başlık ilk 2 satır büyük 3. satır küçük yazılan doğru
  13 İlgiden sonra 2 ilgi yoksa 3 olacaktı uymayan yanlıştı
  14 Resmi yazı 5 paraf
  15 Kayıt kaşesi arkasına kağıdın yüzü
  16 Felahı vatan grubu İnkılap ve Atatürk Ulusal Güvenlik
  17 İlk anayasamız Teşkilat-ı esasiye
  18 Ankara ant.IRAK sınırı ingiltere ile imzaladık 1926
  19 Atatürk ilkesi devletçilik
  20 Wilson prensipleri cemiyetini Türkler kurmuştur
  21 Öğretmenler günü.1981 den itibaren 80 darbesinden sonra kondu
  22 3 mart 1924 ortak özelliği aynı tarih halifelik-evkaf ve erkanı harbiye
  23 Mgk gündemi Cumhurbaşkanı
  24 Jandarma (İçişleri Bakanlığına bağlıdır)
  25 Adacıklar kayacıklar coğrafi formasyon
  26 Malül gazi anne ve babaları yanlıştı Anayasa
  27 Değiştirilemez hükümler hepsiydi 1-2-3-4
  28 Anayasada milli bir devlet olunduğu belirtilmez
  29 Mal bildirimi ve kamu hizmeti (siyasi haktır)
  30 Ortak (toplu) suçlarda hakim karşısına çıkma 4 gün
  31 Seyahat suç soruşturma kovuşturma durumunda (Yurtdışı çıkış yasağı
  32 Kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle vekillik düşer
  33 Genelkurmay başkanı bakanlar kurulu teklifi cumhurbaşkanı
  34 Yüce divan milletvekilini yargılamaz.
  35 2013 Akdeniz Oyunları Türkiyede Genel Kültür
  36 Parada emniyet şeridi Halka Yönelik
  37 Bilgi ve İletişim teknolojileri fırsatı (FATİH projesi)
  38 Nuri Bilge Ceylan
  39 “Bilim ve Araştırma”Faslı, kapatılmış.
  40 2011 Mehmet Akif Ersoy yılı
  41 Amire sözle hakaret aylıktan kesme cezasını gerektirir 657
  42 Ölüm evlenme vs? izin 7 gün
  43 Disiplin cezaları Zaman Aşımı : kademe ilerlemesi cezası disiplin kurulu tarafından 30 gün içinde verilir
  44 Üstün başarı %200 ödül
  45 Ödenek aktarmaları yanlış cevap: Bütçe ödenek esasları Bakanlar kurulunca belirlenir 5018
  46 5018 Taşınmazlarla iligili yanlış: Genel bütçeli idareler dışındaki kurumlar Hazine adına
  47 Sayıştay 75 gün
  48 Eşitlik genellik İlkesi 1739
  49 Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi (YÖK) Milli Eğitim Bakanlığı
  50 Mesleki bilgilendirme rehberlik son sınıf ders yılının 2. Döneminde
  51 5 yaş sonu 14 yaşı bitirip 15 ten gün alınca
  52 Okul 50 dekardan fazla olamaz
  53 Devamsızlık mazeretini veli 3 gün içinde idareye bildirir
  54 Kaymakamlarla 1 kez toplantı yapılır
  55 İl idare danıştaya itiraz
  56 İlçe emniyet müdürü ilçe idare kurulunda bulunmaz
  57 Adli soruşturma kovuşturma belgeleri (Suç işlenmesine yol açacak belgeler)
  58 Bilgi edinme sekretaryasını başbakanlık yürütür
  59 Raporları Tbmm 2 ay içinde yayımlar
  60 Dilekçe yanlış makama ise doğrusuna gönderilir ve ilgiliye bilgi verilir.
  61 Yabancıların dilekçe 30 gün
  62 Derslere girmeyen öğretmen mazeretini kaç gün içinde ispatlaması 7 gün
  63 Sarhoş derece indirimi ceza
  64 Talebeyi aleyhine itaatsızlığa teşvik eden, talebesine kopya verenler,
  65 Yargıtay başsavcısı valiyi soruşturur
  66 Yargı mensupları öninceleme yapamaz
  67 Ceza muhakemeleri usulü
  68 Anasınıfı 18 aylık karşılığı
  69 Ortaöğretimde sorumluluk sınavı görevi alan 5 saat ek ders
  70 Müdür yardımcıları 6 saat ek ders görevi alabilir
  71 Öğretmen müdür disipilin amiri
  72 RAM Müdürü disiplin ilçe milli eğt müdürü
  73 Davranış notları ilköğretimde 5 gün önce idareye verilir
  74 Performans ödevleri , sınav sonuçları 10 gün sonra öğrencilere duyurulur..
  75 Sınav soruları konuları geriye doğru artar?
  76 Geziler tatillerde , hafta sonlarında ve bayram tatillerinde yapılır
  77 Belirli gün ve haftalar öğretmenler kurulunda
  78 Duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl saklanır
  79 Aile birliği 4 kat 100 öğrencinin altında 2 kat üyeyle genel kurul yapılır.
  80 Aile birliği ekim ayı sonun kadar toplanır
  81 Aile birliği 3 toplantıya katılmayanın üyeliği düşer
  82 Seçmeli ders 10-6
  83 Ortaöğretimde sorumluluk en fazla 5 ders
  84 Ders kesiminde sonra 3 iş günü içinde müraacat (doğrusu 5 iş günü)
  85 Orta öğretim derse girmeme vb kınama cezası
  86 Kısa süreli uzaklaştırma müdür onayından sonra uygulanır.
  87 Tasdikname ceza puan-40
  88 Orta öğretim kaç yaş -18 yaşını bitirmemiş
  89 Ortaöğretimde 7. ve 14. günde mektup gönderirlir
  90 Diplomaların yenisi kesinlikle çıkarılmaz.
  91 Rehberlik bireyselde gizlilik esastır
  92 İl danışma komisyonu eylül-haziran
  93 Psikolojik danışman ölçme araçları uygular ve rehberlik eder.
  94 RAM da ikamet belgesi istenmez
  95 Özel eğitim 15 günde içinde karar verir
  96 Destek eğitim odasındaki değerlendirme sonuçları da dikkate alınır
  97 Kutlama komitesinde sivil toplum olmaz düzeltme
  98 19 mayıs 5 yılda bir ankarada
  99 Bayrak ip sabitlemeden olmaz yanlış oydu
  100 Bayrak taşıma grubu 3 öğrenci

 8. “İNKILAP İlk anayasamız Teşkilat-ı esasiye” denmiş ama ben soruyu “Yeni Türk devletinin ilk anayasası hangisidir?” şeklinde hatırlıyorum ki yanıt 1924.

 9. @fatih gör

  Tahminen benimde aynı.
  Bu sınavda 77-85 arasında yığılma olacağını tahmin ediyorum

 10. mdr yrdm için kaç puan aldınız tahminen en azından bizlerede fikir verir
  benim tahminime göre 17 yanlışım var ya sizin…?

 11. mustafa :

  özkan hocam neden sosyal hakların içinde yazmıslar peki

  Kaynağınız ne hocam.
  Ben TBMM sitesindeki anayasadan baktım.
  Kaynak hatası olabilir mi?

 12. mustafa :

  bu mal bildirimine siyasi hak diyenler açıp bakarsa sosyal hak olduğunu görürler

  Baktım. “Siyasi hak”

 13. Artık bu konuda yorum kapandı. Son kez memurlar net forumda paylaşılan 98 soru.
  Bu sorular üretim şekli belli. Doğruluk – güvenililik hesabını siz yapın.

  1) TÜRKÇE adaleleri titriyorlar (Anlatım Bozukluğu)

  2) TÜRKÇE Kültür Bakanlığı’nın (Yazım Yanlışı)

  3) TÜRKÇE nesli (Ünlü Süşmesi)

  4) TÜRKÇE karıştım (Cümlenin Yüklemi)

  5) TÜRKÇE olumlu düşünmeye sevk etmek (Kitapların Yararları…)

  6) TÜRKÇE reşat nuri dil sanatı (Halkın anlayacağı dilde yazması)

  7) TÜRKÇE Değerlendirme cümlesi yoktur paragrafı (I. cümlede değerlendirme yok)

  8) TÜRKÇE gelmiyelim yanlış yazılmıştı (Yazım Yanlışı)

  9) TÜRKÇE Şam en başta gelen efsanevi şehirdir yanlış olandı

  10) ANAYASA anayasada milli bir devlet olunduğu belirtilmez

  11) ANAYASA değiştirilemez hükümler hepsiydi 1-2-3-4

  12) ANAYASA genelkurmay başkanı bakanlar kurulu teklifi cumhurbaşkanı

  13) ANAYASA kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle vekillik düşer

  14) ANAYASA mal bildirimi ve kamu hizmeti (siyasi haktır)

  15) ANAYASA malül gazi anne ve babaları yanlıştı

  16) ANAYASA ortak (toplu) suçlarda hakim karşısına çıkma 4 gün

  17) ANAYASA seyahat suç soruşturma kovuşturma durumunda (Yurtdışı çıkış yasağı)

  18) ANAYASA yüce divan milletvekilini yargılamaz.

  19) ANAYASA Mgk gündemi Cumhurbaşkanı

  20) İNKILAP 3 mart 1924 ortak özelliği aynı tarih halifelik-evkaf ve erkanı harbiye

  21) İNKILAP ankara ant.IRAK sınırı ingiltere ile imzaladık 1926

  22) İNKILAP Atatürk ilkesi devletçilik

  23) İNKILAP felahı vatan grubu

  24) İNKILAP öğretmenler günü.1981 den itibaren 80 darbesinden sonra kondu.

  25) İNKILAP wilson prensipleri cemiyetini Türkler kurmuştur.

  26) İNKILAP İlk anayasamız Teşkilat-ı esasiye

  27) GENEL KÜLTÜR “Bilim ve Araştırma”Faslı, kapatılmış.

  28) GENEL KÜLTÜR 2011 mehmet akif yılı

  29) GENEL KÜLTÜR 2013 akdeniz oyunları türkiye

  30) GENEL KÜLTÜR adacıklar kayacıklar coğrafi formasyon

  31) GENEL KÜLTÜR Bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı (FATİH projesi)

  32) GENEL KÜLTÜR Jandarma (İçişleri Bakanlığına bağlıdır)

  33) GENEL KÜLTÜR nuri bilge ceylan

  34) GENEL KÜLTÜR parada emniyet şeridi

  35) 1702 sarhoş derece indirimi ceza

  36) 1702 Talebeyi aleyhine itaatsızlığa teşvik eden, talebesine kopya verenler,

  37) 1739 eşitlik genellik

  38) 1739 Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi (YÖK) Milli Eğitim Bakanlığı

  39) 222 5 yaş sonu 14 yaşı bitirip 15 ten gün alınca

  40) 222 okul 50 dekardan fazla olamaz

  41) 222 devamsızlık mazeretini veli 3 gün içinde idareye bildirir.

  42) 3071 dilekçe yanlış makama ise doğrusuna gönderilir ve ilgiliye bilgi verilir.

  43) 3071 yabancıların dilekçe 30 gün

  44) 4483 ceza muhakemeleri usulü

  45) 4483 yargıtay başsavcısı valiyi soruşturur.

  46) 4483 yargı mensupları öninceleme yapamaz

  47) 5018 sayıştay 75 gün

  48) 5018 5018 Taşınmazlarla iligili yanlış: Genel bütçeli idareler dışındaki kurumlar Hazine adına

  49) 5018 Ödenek aktarmaları yanlış cevap: Bütçe ödenek esasları Bakanlar kurulunca belirlenir

  50) 5442 il idare danıştaya itiraz

  51) 5442 ilçe emniyet müdürü ilçe idare kurulunda bulunmaz.

  52) 5442 kaymakamlarla 1 kez toplantı yapılır

  53) 657 amire sözle hakaret aylıktan kesme cezasını gerektirir

  54) 657 ölüm izin 7

  55) 657 üstün başarı %200 ödül

  56) AİLE BİRLİĞİ aile birliği 3 toplantıya katılmayanın üyeliği düşer

  57) AİLE BİRLİĞİ aile birliği 4 kat 100 öğrencinin altında 2 kat üyeyle genel kurul yapılır.

  58) AİLE BİRLİĞİ aile birliği ekim ayı sonun kadar toplanır.

  59) BİLGİ EDİNME adli soruşturma kovuşturma belgeleri (Suç işlenmesine yol açacak belgeler)

  60) BİLGİ EDİNME bilgi edinme sekretaryasını başbakanlık yürütür

  61) BİLGİ EDİNME Raporları Tbmm 2 ay içinde yayımlar

  62) DİSİPLİN öğretmen müdür disipilin amiri

  63) DİSİPLİN ram müdürü disiplin ilçe milli eğt müdürü

  64) EK DERS anasınıfı 18 aylık karşılığı

  65) EK DERS müdür yardımcıları 6 saat ek ders görevi alabilir

  66) EK DERS ortaöğretimde sorumluluk sınavı görevi alan 5 saat ek ders

  67) İLKÖĞRETİM davranış notları ilköğretimde 5 gün önce idareye verilir

  68) İLKÖĞRETİM duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl saklanır.

  69) İLKÖĞRETİM performans ödevleri öğrenciden toplanmaz.

  70) KUTLAMA 19 mayıs 5 yılda bir ankarada

  71) KUTLAMA bayrak ip sabitlemeden olmaz yanlış oydu

  72) KUTLAMA bayrak taşıma grubu 3 öğrenci

  73) KUTLAMA kutlama komitesinde sivil toplum olmaz düzeltme

  74) ORTAÖĞRETİM diplomaların yenisi kesinlikle çıkarılmaz.

  75) ORTAÖĞRETİM kısa süreli uzaklaştırma müdür onayından sonra uygulanır.

  76) ORTAÖĞRETİM orta öğretim derse girmeme vb kınama cezası

  77) ORTAÖĞRETİM orta öğretim kaç yaş -18 yaşını bitirmemiş

  78) ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde sorumluluk en fazla 5 ders

  79) ORTAÖĞRETİM seçmeli ders 10-6

  80) ORTAÖĞRETİM tasdikname ceza puan-40

  81) ORTAÖĞRETİM orta öğretimde sınav soruları konuları geriye doğru artar?

  82) ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde 7. ve 14. günde mektup gönderirlir

  83) ORTAÖĞRETİM Ders kesiminde sonra 3 iş günü içinde müraacat (doğrusu 5 iş günü)

  84) REHBERLİK il danışma komisyonu eylül-haziran

  85) REHBERLİK Destek eğitim odasındaki değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

  86) REHBERLİK özel eğitim 60 günde karar verir

  87) REHBERLİK psikolojik danışman ölçme araçları uygular ve rehberlik eder.

  88) REHBERLİK ramda ikamet belgesi istenmez

  89) REHBERLİK rehberlik bireyselde gizlilik esastır

  90) REHBERLİK rehberlik son ders yılının 2. Döneminde

  91) RESMİ YAZIŞMA başlık ilk 2 satır büyük 3. Satır küçük yazılan doğru

  92) RESMİ YAZIŞMA kayıt kaşesi arkasına kağıdın yüzü

  93) RESMİ YAZIŞMA ilgiden sonra 2 ilgi yoksa 3 olacaktı uymayan yanlıştı

  94) RESMİ YAZIŞMA resmi bilgi ses görüntü vb şeklinde olandı a kitapçığında d

  95) RESMİ YAZIŞMA resmi yazı 5 paraf

  96) SOSYAL ETKİNLİK belirli gün ve haftalar öğretmenler kurulunda

  97) SOSYAL ETKİNLİK geziler tatillerde yapılır, dersler telafi edilir (BU SORUDAN EMİN DEĞİLİM)

  98-Türkce-camdan dışarıya bakıyorum insanlar falan vardı hangısı çıkarılamaz dıyordu..En sondaki cevaptı d şıkkı

 14. @bivasl
  hocam orada ”lık” ekini sormamış ki ”nın” ekini sormuş ve bu yapım eki değildir:)))

 15. @öğretmen
  hocam, Kültür Bakanlığı özel isim evet ama kurum adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz şöyle ki: TBMM’ye derken ayrılır ama Türkiye Büyük Millet Meclisine derken ” ne” eki ayrılmaz.
  güvenebilirsiniz Türkçe öğretmeniyim;) bu arada aynı kullanım dil adları için de geçerli ilginç ama kural böyle şaşırmakta haklısınız.

 16. müdr yardımcılığı ekdersiile ilgili soru kaç saae kadar girebilir demiyormuydu yani 6-10 saatten 10 olması gerekmez mi yanlış mı hatırlıyorum acaba

 17. Düzeltiyorum yapım eki almış bir kelimeden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir