2009-ÖSYS Yükseköğretim programlarının en küçük ve en büyük puanları

2009-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabını yayımladı.

Bu kitapçıkta 2009 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirilen adayların en küçük ve en büyük ÖSS puanları yer almaktadır.

Kitapçık dört bölümden oluşmaktadır.İlk bölümde Öğrenci Seçme Sınavı(ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavı(YDS) sonuçlarına göre yerleştirme yapılan lisans ve açıköğretim lisans programları bulunmaktadır. İkinci bölüm sınavsız geçişle yerleştirme yapılan önlisans ve açıköğretim önlisans programlarını, üçüncü bölüm ÖSS sonucuna göre öğrenci alan önlisans ve önlisans açıköğretim programlarını kapsamaktadır.Dördüncü bölüm ise en küçük ve en büyük puanların değerlendirilmesinde kullanılabilecek olan 2009 ÖSS puan dağılımlarını içermektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanır tamamlanmaz, sonuçlar, internet aracılığı ile adaylara duyurulmaktadır. Ayrıca burada yükseköğretim programlarının en küçük puanları da yayınlamakta olup, bir yükseköğretim programına yerleşen veya yerleşemeyen adaylar, bu puanlar ile kendi puanlarını ve tercihlerini karşılaştırmak suretiyle, yerleşme veya yerleşememe durumlarını kendileri inceleyebilmekte ve değerlendirebilmektedirler.

Yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri sonunda oluşan en küçük ve en büyük puanların bir kitapçık haline getirilip bastırılmasının nedeni, bu bilgilerin adaylarımız ve üniversitelerimiz tarafından yalnız sınavın yapıldığı yıl değil, ilerideki yıllarda da kullanılabilmesini sağlamaktır. Üniversitelerimizdeki yükseköğretim programları, kendilerinin en küçük ve en büyük puanlarını, diğer üniversitelerdeki kendilerine benzer programların en küçük ve en büyük puanları ile karşılaştırabilir; aradaki farklar büyük ise, bunun nedenlerini araştırabilir; kendilerine ait en küçük ve en büyük puanlardan memnun olmayanlar, bu durumu iyileştirmek için gerekli önlemlerin alınması girişimlerinde bulunabilirler. Yükseköğretim programları, ayrıca, yıllara göre en küçük ve en büyük puanlarını inceleyerek, kendilerine gelen öğrencilerin niteliklerindeki değişiklikleri izleyebilirler. Yükseköğretim programlarının en küçük ve en büyük puanlarının yıllara göre gösterdiği değişiklikler ile ÖSS puan dağılımları, ayrıca, adaylarımızı yükseköğretim programı tercihlerini sıraya koyarken yönlendirebilir.

Bu kitapçıktaki bilgilerin, üniversitelerimize, araştırmacılarımıza ve adaylarımıza yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

AÇIKLAMALAR
Bölüm I? de bulunan 2009 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde(ÖSYS) merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim lisans programları?nda en küçük puana karşılık gelen 0,8 AOBP?li yaklaşık başarı sırası yer almaktadır.

4702 sayılı Kanunun 2.maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 45.maddesi, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği hükmünü getirmiştir.Buna göre 2009 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde(ÖSYS) merkezi yerleştirme içinde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun adaylar sınavsız olarak yerleştirilmişlerdir.Sınavsız yerleştirme yapılan önlisans programları ikinci bölümde yer almaktadır.Bu bölümdeki meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylar, kendi alanlarında olmak üzere, sınavsız yerleştirilmişlerdir. Bu bölümde ayrıca mesleki ve teknik eğitim bölgeleri(METEB) alfabetik sırada olmak üzere, yükseköğretim programlarının kodları, adları, kontenjanı(KON.), yerleşeni(YER.), yerleştirme öncelikleri, yerleştirmede kullanılan mesleki ortaöğretim puanının(OBP), yerleştirme sonunda ilgili Yüksek Öğretim Programı(YÖP) için oluşan en küçük ve en büyük puanları bulunmaktadır.

Yerleştirme Öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır.Birinci sıradaki dört basamaklı ilk sayı mezun olunan yılı, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden(İ) veya dışından(D) yapılmış olduğunu, sonraki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubunun kodları şu okullar için kullanılmıştır:

4. Anadolu teknik lisesi

3. Teknik lise veya anadolu meslek lisesi

2. Meslek lisesi

1. Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi

Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır.Bir programın karşısındaki Yerleştirme Öncelikleri bu programa yerleştirilen en küçük puanlı (OBP) adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir.Eğer ilgili yükseköğretim programına en küçük puanla yerleşen adayın mezuniyet yılı ve/veya doğum yılı belirtilmemiş ise o kısımlar boş bırakılmıştır. Bölüm II? de bulunan yükseköğretim programlarına sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlara lise mezunları ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan adayların yerleştirilmeleri Y-ÖSS puanları esas alınarak yapılmış ve kitapçıkta bu puanlar gösterilmiştir.

Bölüm III? de bulunan 2009 Öğrenci Seçme Sınavı(ÖSS) sonucuna göre öğrenci alan meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları?nda en küçük puana karşılık gelen 0,3 AOBP?li yaklaşık başarı sırası yer almaktadır.

Bu kitaptaki bilgilerin derlemesi kaynakların 25/08/2009 tarihi itibariyle durumları esas alınarak yapılmıştır.

BÖLÜM 1 2009 MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

BÖLÜM 2 2009 MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI

BÖLÜM 3 2009 ÖSS SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI

BÖLÜM 4 2009 ÖSS VE AĞIRLIKLI ÖSS PUANLARININ DAĞILIMI(YIĞINSAL)

Kaynak: http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFD4AF1EF75F7A7968C89EBF99267CD3C7

2009-ÖSYS Yükseköğretim programlarının en küçük ve en büyük puanları” için bir yorum

  1. ben öss’de tercih yaptım ve kazandım.ben seneye öss’ye girsem puanım kesilir mi?bilginiz için teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir